Del på facebook

Lokalsamfund

 

På Bornholm ønsker vi at hjælpe øens lokalsamfund, så de særlige kendetegn og liv bliver styrket.

 

Har du brug for at vide mere om dit lokale medborgerhus eller borgerforening, kan du blive klogere her på siden.

Læs desuden om aftalen (PDF-dokument, åbner i nyt vindue) mellem Bornholms Regionskommune og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke om fordeling af midler fra Lokalsamfundspuljen.

 

Støtte til borgerforeninger

Bornholms Regionskommune har indgået en aftale med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) om fordelingen af Lokalsamfundspuljen. Puljen skal understøtte almennyttige formål i øens mange lokalsamfund. Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger for at fremme lokal medbestemmelse i forhold til, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk.

Hensigten er også, at midlerne skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle og synliggøre lokalområdets særlige kendetegn, at sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse mm. og støtte udviklingsprojekter økonomisk. 
 
Puljen er på 1,7 mio. kr. og fordeles efter befolkningstallene i lokalområderne.
 
Læs mere om borgerforeningerne og deres kontaktpersoner på www.borgerforeninger.dk.

Støtte til medborgerhuse

Kommunen råder over 11 medborgerhuse, som stilles vederlagsfrit til rådighed for en by eller en egns befolkning i forhold til kultur-, forenings- og fritidstilbud.

 • Gudhjemhuset
 • Kontakthuset
  Gregersgade 5, 3720 Aakirkeby
 • Kærnehuset
  Kirkeplads 2, 3770 Allinge
 • Lobbæk Medborgerhus
  Jernbanevej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby
 • Nexø Kultur- og Fritidshus
 • Pedersker Samlingshus
 • Sagahuset (Rønne)
 • Tejn Medborgerhus
 • Østermarie Fritidshus
 • Hasle Medborger- og Kulturhus
 • Rådstuen i Sandvig

Husene drives til daglig af en forening eller husbestyrelse, som har indgået en driftsaftale med kommunen.