Lokalsamfund

Her kan du læse om, hvordan Bornholms Regionskommune understøtter øens lokalsamfund.

Læs desuden om aftalen mellem Bornholms Regionskommune og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke om fordeling af midler fra Lokalsamfundspuljen.

Borgerforeninger

Bornholms Regionskommune har indgået en aftale med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) om fordelingen af Lokalsamfundspuljen, som skal understøtte almennyttige formål i øens lokalsamfund. Midlerne administreres af de enkelte borger- og byforeninger med henblik på at fremme lokalt forankret medbestemmelse på, hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk.

Det er samtidig intentionen, at puljemidleme skal understøtte det enkelte lokalsamfunds arbejde med at udvikle synliggørelsen af lokalområdets særlige kendetegn, at sikre en øget borgerinddragelse igennem partnerskaber om fx vedligeholdelse, renholdelse m . og støtte udviklingsprojekter økonomisk. 
 
Puljen er på 1,7 mio. kr. og fordeles efter befolkningstallene i lokalområderne.
 
Læs mere om borgerforeningerne og deres kontaktpersoner på www.borgerforeninger.dk.

Medborgerhuse

Kommunen råder over 11 medborgerhuse, som stilles vederlagdsfrit til rådighed for en by eller en egns befolkning i forhold til kultur-, forenings- og fritidstilbud.

 • Gudhjemhuset
 • Kontakthuset (Aakirkeby)
 • Kærnehuset (Allinge)
 • Lobbæk Medborgerhus i Lobbæk
 • Nexø Kultur- og Fritidshus
 • Pedersker Samlingshus
 • Sagahuset (Rønne)
 • Tejn Medborgerhus
 • Østermarie Fritidshus
 • Hasle Medborger- og Kulturhus
 • Rådstuen i Sandvig

Husene drives til daglig af en forening eller husbestyrelse, som har indgået en driftsaftale med kommunen.