Del på facebook

Folkeoplysende foreninger

Hvad er en folkeoplysende forening?

Bornholms Regionskommune støtter bl.a. øens forenings- og fritidsliv via reglerne i Folkeoplysningsloven.
 
Folkeoplysningsloven er en rammelov, der udstikker retningslinjerne for hvad kommunerne skal og kan gøre i forhold til at støtte det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
 
Loven omhandler de frie folkeoplysende foreninger der udbyder aktiviteter for børn og unge under 25 år (idræt, spejdere m.m.), den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler o.l.) og forhold omkring anvisning af kommunale lokaler og anlæg samt lokaletilskud til egne eller lejede lokaler.

Opret en folkeoplysende forening

Læs mere om, hvordan du opretter en forening på borger.dk

Ansøg om godkendelse af en folkeoplysende forening. Klik på folkeoplysende forening (Direkte link til ansøgning på borger.dk, åbner i nyt vindue) 
Kravene til en folkeoplysende forening handler primært om foreningens formål, aktiviteter og organisering.

Kravene er blandt andet at:

 • Foreningen har faste og kontinuerlige folkeoplysende aktiviteter.
 • Foreningen har vedtægter med et folkeoplysende og almennyttigt formål baseret på et forpligtende fællesskab.
 • Foreningen som udgangspunkt er åben for alle, som tilslutter sig dens formål.
 • Foreningens aktiviteter primært finder sted i den kommune, de søger støtte i.
 • Foreningen bygger på aktivt medlemskab og har mindst 5 betalende medlemmer.
 • Foreningen er demokratisk opbygget med en bestyrelse valgt af medlemmerne.
 • Foreningen har en form for medlemsbetaling - f.eks. kontingent.
 • Foreningen ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed, og at et evt. overskud tilfalder foreningen.
 • Foreningens formue tilfalder almennyttige formål ved dens opløsning.

Stiftelse og godkendelse af en folkeoplysende forening
For at stifte en forening er det første skridt normalt at indkalde de interesserede personer til en stiftende generalforsamling, hvor beslutningen om stiftelse af foreningen træffes.
Med indkaldelsen bør følge et udkast til vedtægter, som godkendes af generalforsamlingen (evt. i redigeret form)

Du kan også benytte DGI's digitale vedtægtsgenerator (åbner nyt vindue), der gør det nemt at oprette et gyldigt sæt vedtægter.

Husk at gemme referatet fra den stiftende generalforsamling, da det blandet andet skal bruges ved en evt. ansøgning til kommunen om godkendelse som folkeoplysende forening.Som godkendt folkeoplysende forening er der mulighed for at låne kommunale lokaler til foreningens aktiviteter samt at søge om forskellige tilskud. Reglerne for tilskud og lån/brug af faciliteter fremgår af kommunens regler for tilskud til folkeoplysning. (PDF-dokument, åbner nyt vindue)

Godkendelse af folkeoplysende forening

Før der indkaldes til en stiftende generalforsamling udarbejdes et sæt vedtægter for foreningen. Generalforsamlingen godkender vedtægterne - evt. med ændringer.

Hvis der er ambition om, at foreningen skal godkendes som folkeoplysende forening, anbefales det at kontakte Center for Natur, Miljø og Fritid, og få gennemgået vedtægterne, så de lever op til alle krav.

Vejledning til vedtægter (åbner i nyt vindue)

Du kan også benytte DGI's digitale vedtægtsgenerator (åbner nyt vindue), der gør det nemt at oprette et gyldigt sæt vedtægter.

Efter afholdt stiftende generalforsamling skal foreningen søge om at blive godkendt

Foreningen skal have et CVR-nummer. Der kan bestilles på www.virk.dk (åbner i nyt vindue)under frivillig forening.

Når foreningen har et CVR-nummer og en bankkonto, skal I i banken bede om at kontoen bliver foreningens NEM-konto.

Benyt linket i den grå boks til højre på siden, hvis du ønsker at søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

I forbindelse med ansøgningen er det et krav, at foreningen underskriver og indsender en erklæring om, at foreningen indhenter børneattester i henhold til lovens krav.

Find erklæringen her... (åbner nyt vindue)

Efter godkendelse vil foreningen kunne modtage tilskud eller låne kommunale lokaler efter kommunens tilskudsregler. (åbner nyt vindue)

Center for Natur, Miljø og Fritid kan kontaktes på kf@brk.dk

Tilskud til folkeoplysende foreninger

Bornholms Regionskommune giver tilskud til alle godkendte, folkeoplysende foreninger i kommunen jf. kommunens tilskudsregler

Som godkendt folkeoplysende forening kan du søge om følgende tilskud:

 • Foreningstilskud
 • Lokaletilskud
 • Medlemstilskud
 • Tilskud til leder-, lærer- og instruktøruddannelse

Se mere  om tilskudsmulighederne under 'søg tilskud'

Blanketter til folkeoplysende foreninger


(alle link åbner i nyt vindue)

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID.

Godkendelse af folkeoplysende forening (Virksomhed)

Godkendelse af folkeoplysende forening (Borger)

Søg om foreningstilskud (Virksomhed)

DP-small.png


Har du ikke NemID eller MitID?
Kontakt Center for Natur, Miljø og Fritid

Godkendte folkeoplysende foreninger

Her kan du se listen over alle godkendte folkeoplysende foreninger i Bornholms Regionskommune.

Godkendte folkeoplysende foreninger - februar 2022

(PDF-dokument - åbner i nyt vindue)

Folkeoplysnings-udvalget

Bornholms Regionskommune har nedsat et Folkeoplysningsudvalg, som har en række opgaver som fastlagt i udvalgets kompetenceplan.

Udvalget beslutter blandt andet, hvordan kommunens tilskud til det folkeoplysende arbejde skal fordeles og er høringspart i beslutninger, der vedrører kommunens foreningsliv. 

Foto relateret til artiklenLæs mere om Folkeoplysningsudvalget

Tilskudsoversigt

Folketinget vedtog i 2016 en række ændringer i Folkeoplysningsloven, der betyder, at kommunerne er forpligtet til at offentliggøre de folkeoplysende foreningers tilskudsregnskaber og/eller har lånt kommunale lokaler.

Her kan du se en oversigt over de bornholmske foreningers forskellige tilskud og lån af lokaler i 2020

Tilskudsoversigt 2020

Her finder du foreningernes tilskudsregnskaber fra 2020 

Foreninger A - G
Foreninger H - N
Foreninger P -U
Foreninger V - Aa

Her finder du foreningernes tilskudsregnskaber fra 2019

Foreninger A - G
Foreninger H - N
Foreninger P -U
Foreninger V - Aa

Her finder du foreningernes tilskudsregnskaber fra 2018

Foreninger A - G
Foreninger H - N
Foreninger P - U
Foreninger V - Aa

Ved viden eller mistanke om overgreb/krænkelser.

Har du viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge ?

Her kan du se pjecen om Bornholms regionskommunes beredskab og handle-vejledninger for foreninger og frivillige organisationer.

Pjecen henvender sig til foreninger og frivillige, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år.

Klik og se handlevejledningen. (Åbner i nyt vindue)