Del på facebook

Skoletjenesten

Skoletjenesten Bornholm er en pædagogisk serviceinstitution, der arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd. Skoletjenesten udvikler, tilrettelægger og gennemfører undervisning for dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelserne i samarbejde med en lang række kulturinstitutioner.

Skoletjenesten Bornholm er del af kulturaftalen 2014-2017 mellem Bornholms Regionskommune og Kulturministeriet. Med aftalen har Bornholms Regionskommune indgået et samarbejde med Skoletjenesten i København og foreningen Kulturvækst Bornholm om etablering og drift af en samlet skoletjeneste på Bornholm.

Skoletjenesten er en pædagogisk serviceinstitution, der arbejder for at udnytte den pædagogiske værdi i kulturinstitutionernes særlige læringsrum, så læring, oplevelse og faglighed kan gå hånd i hånd.

Det er målet at styrke og udvikle læringsmulighederne på Bornholms museer og kulturinstitutioner i et samspil med brugerne på undervisningsinstitutionerne.


Læs Skoletjenesten Bornholms nye katalog med undervisningstilbud

Undervisningstilbud

Her kan du se mere om de mange undervisningstilbud forankret i de Fælles mål og den ny skolereform. Derudover er der mulighed for at lave rigtige mange sociale aktiviteter, som styrker sammenholdet i en klasse.

Se mere på Destination Bornholm