Del på facebook

Aftenskoler

Aftenskoler er folkeoplysende voksenundervisning, der omfatter undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter, hvortil der er tilknyttet deltagerbetaling. Undervisningen er åben for alle.

​Find aftenskole

Gigtskolen

mail: ahp@os.dk

AOF Center Bornholm

GudhjemVæverne

mail: udengaardflensborg@live.dk

LOF Bornholm

https://bornholm.lof.dk/

​Bornholms Husflid

http://www.bornholms.husflid.dk/ 

Nylarskoret

eva.noehr@gmail.com

​​​Bornholmske Musikamatørers Kor

Svaneke Vævekreds

tove.schneider@mail.dk

Det Rytmiske Selskab

gkholm@dlgtele.dk

Østerlars Sport (madholdet)

olsen.jensen@mail.tele.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår via aftenskolernes hjemmesider eller ved kontakt på mail.

Tilskud

Bornholms Regionskommune støtter aftenskoler og folkeoplysende foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven. Tilskudsreglerne er udarbejdet af Folkeoplysningsudvalget.

Tilskudsregler (PDF)