Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Kulturskolen Tilmelding til Kulturskolen

Tilmelding til Kulturskolen

Tilmeldingsperioden er 1.maj - 1.juni 2017

Priser:

Musikskolens priser
 
Elever under 25 år:
Rytmik 145 kr. pr. måned for 45 min.
Sang- og instrumentalundervisning 325 kr. pr. måned for 20 min. i 9 mnd.
Hold á 3 - 5 elever (blokfløjte og keyboard) 240 kr. pr. måned for 30 eller 45 min. afhængig af elev antal.
Elever over 24 år
Sang- og instrumentalundervisning 485 kr. pr. måned for 20 min. for 9 mnd.
Orkester og kor (gratis for skolens elever) pr. sæson 300,-

Billedskolens priser
Undervisningen er i alt 26 gange og koster 1.400 kr.

Dramaskolens priser:
Hele sæsonen 1.600 kr.


Betalingsregler:

Musikskolens betaling:

 • Betalingen opkræves i 3 rater, der forfalder 1/10, 1/1 og 1/4
 • Copydan og Damusa 45 kr. for sang og instrumentalelever. 20 kr. for øvrige. opkræves med første rate.
 • Opkrævning for orkester sker dog samlet
 • Girokort sendes til E-boks. Der kan betales via PBS
 • Rykkergebyr ved for sen betaling er fastsat af regionskommunen til kr. 250,- pr. rykker.

Billedskolens betaling:

 • Betalingen opkræves i 2 rater 1/10 og 1/1
 • Copydan og Damusa 20 kr. Opkræves med første rate.
 • Girokort sendes  til E-boks. Der kan betales via PBS.
 • Rykkergebyr ved for sen betaling er fastsat af regionskommunen til kr. 250,- pr.rykker.
 
Dramaskolens betaling:
 • Betalingen opkræves i 2 rater 1/10 og 1/1
 • Copydan og Damusa 20 kr. Opkræves med første rate.
 • Girokort sendes til E-boks. Der kan betales via PBS.
 • Rykkergebyr ved for sen betaling er fastsat af regionskommunen til kr. 250,- pr. rykker.
 

Rabat:
Der gives 15% familierabat fra og med 2. familiemedlem, som går på Kulturskolen. Det kræves dog at det er den samme person, der står som betaler.
Der gives 15 % flerfagsrabat fra og med 2. fag på Kulturskolen.
Rabaten gives på billigste elev/fag.

 

Betingelser:

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen, når tidspunktet for undervisninen er accepteret (i august) 
Prøvetid
Prøvetid er indtil 15. november. Man skal betale for 3 måneder, selvom man stopper i prøvetiden.
Elever der stopper efter 15. november skal betale for resten af sæsonen.
Begynder du midt i sæsonen, har du også en prøvetid på 3 måneder, som du skal betale for. Stopper du efter de 3 måneder, skal du betale for resten af sæsonen.
 
Udmeldelse
Udmeldelse med bortfald af betaling - kan kun imødekommes ved fraflytning fra Bornholm eller ved langvarig sygdom, der medfører ophør af undervisningen.
Udmelding skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor.
Aflysning af undervisning 
Elevers aflysning af undervisning erstattes ikke.
Lektioner, der aflyses pga. lærers sygdom og anden overenskomstmæssig fravær, tilbagebetales - dog ikke de to første. 
 

Elektronisk tilmelding for nye elever:

 • Får du at vide, at dit cpr.nr allerede er i systemet, skal du bruge gentilmeldingen

Elektronisk gentilmelding for nuværende elever:

 •      Brugernavn: fødselsdato (ddmmåå)
 •      Adgangskode: de sidste 4 cifre i dit cpr.nr - eller den kode, du har fået tilsendt. 
Ved elektronisk tilmelding får du svar via e-mail.