Skip Navigation LinksBRK Borger Frivillig, kultur og fritid Kulturskolen Tilmelding til Kulturskolen

Tilmelding til Kulturskolen

Tilmeldingsperioden er 1.maj - 1.juni 2016

Priser:

Musikskolens priser
Betalingen er angivet pr. måned i 9 måneder  
Hertil kommer en afgift til Copydan og Damusa på hhv. 45,- kr. (sang- og instrumentalelever) og 20,- kr (øvrige elever) som opkræves med 1. rate.
 
Elever under 25 år:
Rytmik 145 kr. pr. måned for 45 min.
Sang- og instrumentalundervisning 325 kr. pr. måned for 20 min.
Hold á 3 - 5 elever (blokfløjte og keyboard) 240 kr. pr. måned for 30 eller 45 min. afhængig af elev antal.
Elever over 24 år
Sang- og instrumentalundervisning 485 kr. pr. måned for 20 min.
Orkester og kor (gratis for skolens elever) pr. sæson 300,-

Billedskolens priser
Undervisningen er i alt 24 gange og koster 1.300 kr.

Dramaskolens priser:
Hele sæsonen 1.600 kr.


Betalingsregler:

Musikskolens betaling:

  • Betalingen opkræves i 3 rater, der forfalder 1/10, 1/1 og 1/4
  • Opkrævning for orkester sker dog samlet
  • Girokort udsendes af Musikskolen. Der kan betales via PBS
  • Rykkergebyr ved for sen betaling er fastsat af regionskommunen til kr. 250,- pr. rykker. 
Rabat
  • Der ydes familierabat for elever under 25 år med samme betaler.
  • 2., 3. og 4. elev får hhv. 15%, 30% og 40% rabat
  • Rabatten gives kun til sang- og instrumentalundervisning.

Billedskolens betaling:

Vi følger folkeskolens feriekalender og lidt ekstra pause omkring årsskiftet. Udsendte girokort skal betales i 2 rater á 650 kr. Raterne betales 1. oktober og 1. januar.
 
Dramaskolens betaling:
 
Dramaskolen betales 1/10 for hele sæsonen - 1.600 kr.
 

Betingelser:

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen, når tidspunktet for undervisninen er accepteret (i august) 
Prøvetid
Der er en prøvetid for nye elever og elever, der skifter instrument eller lærer, på 10 uger på Musikskolen. Prøvetiden dækkes af første rate, der skal betales uanset, hvornår eleven stopper inden for prøvetiden.
Udmeldelse indenfor prøvetiden skal ske skriftligt til kontoret senest 20. november.
Der er ikke prøvetid på Billedskolen eller Dramaskolen.
Udmeldelse
Udmeldelse med bortfald af betaling - kan kun imødekommes ved fraflytning fra Bornholm eller ved langvarig sygdom, der medfører ophør af undervisningen.
Udmelding skal altid ske skriftligt til musikskolens kontor.
Aflysning af undervisning 
Elevers aflysning af undervisning erstattes ikke.
Lektioner, der aflyses pga. lærers sygdom og anden overenskomstmæssig fravær, tilbagebetales - dog ikke de tre første. 
 

Elektronisk tilmelding for nye elever:

  • Får du at vide, at dit cpr.nr allerede er i systemet, skal du bruge gentilmeldingen

Elektronisk gentilmelding for nuværende elever:

  •      Brugernavn: fødselsdato (ddmmåå)
  •      Adgangskode: de sidste 4 cifre i dit cpr.nr - eller den kode, du har fået tilsendt. 
Ved elektronisk tilmelding får du svar via e-mail.