Kortudsnit
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Geografiske kort

Geografiske kort

Her kan du søge informationer på de forskellige kort over Bornholm. Bornholmerkortene har forskellige indgangsvinkler som du kan se af opdelingen nedenfor. Dog er arealinformationer det kort der indeholder flest muligheder.

Prøv vores geografiske kort, og opdag alle mulighederne.

 

​Arealinformationer

På dette kort kan du finde oplysninger om din ejendom, hvor der er børnehaver eller naturbeskyttelsesområder og meget mere. Du kan åbne og lukke lag ved at bruge venstremenuen.

Søg på kort over Bornholm
 

Byggesager - hvad gælder for din ejendom?

På dette kort kan du se, hvad der gælder for din ejendom,der er vigtigt at tage højde for, hvis du skal bygge. F.eks kan du se hvilken zone din ejendom ligger i, om der er fredninger, byggelinjer, som der skal ses nærmere på i forbindelse med byggesagsbehandlingen. På kortet er de vigtige lag vist når du åbner det, men du kan selv føje flere lag til f.eks. højdekurver eller lukke nogle lag hvis der er for meget vist. Du bruger fluebenene i venstremenuen.

Søg på kort med forudvalgte lag her

Hurtig genvej til et oversigtskort med matrikler. Husk at kortet kun er vejledende.

 

Kort uden forudvalgte lag

Skoledistrikt 

På dette interaktive kort kan du indtaste din adresse og se, hvilket skoledistrikt du hører til.

Vintertjenesten - hvilke veje ryddes først?

Se på kortet hvilke veje der prioriteres først når sneen falder. Søg f.eks. din egen adresse frem, og se hvilken prioritet din vej har.  

Historiske kort

Sammenlign kort fra 1864 og frem til i dag.  
Se de historiske kort her
 

Tømning af rendestensbrønde

Regionskommunen sørger for, at sandfanget i rendestensbrøndene langs vores veje tømmes for grus, jord, blade og lignende. Det sker typisk én gang årligt. Øen er delt op i to distrikter Nord og Syd, her sørger forskellige entreprenør for tømningen af rendestensbrøndene. 
I forbindelse med tømning af brøndene registreres arbejdet med gps, og der kobles automatisk op til kortet over kommunen. Kortet opdateres én gang i timen.