Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Flexbolig

Flexbolig

Hvor kan man få flexboligstatus?

Selvom bopælspligten er gældende for hele Bornholm, vil det dog være muligt at opnå flexboligstatus, såfremt ejendommen ikke er beliggende i en af de otte større byer: Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.

Det betyder, at du mange steder på øen vil kunne benytte en helårsbolig som flexbolig til ferie- og fritidsformål.

Det skal understreges, at det ikke vil være muligt at få en flexbolig i en af de 8 byer med bopælspligt med henvisning til boligreguleringsloven § 50, stk. 2, da alle 8 byer er omfattet at en lokalplan, der har til formål at sikre helårsanvendelse af ejendomme.

Hvad betyder flexbolig?

At boligen får status som flexbolig betyder, at du som ejer kan anvende boligen som fritidsbolig, og at du på et senere tidspunkt kan vende tilbage til status som helårsbolig uden yderligere ansøgning, hvis du får behov for det. Du kan nemlig frit vælge, hvornår du igen ønsker at bo permanent i boligen, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.

Krav som altid skal være opfyldt for at kunne få en flexbolig:

  • Det er kun ejeren/ejerne af boligen, der kan få tilladelse til flexbolig. Dog kan ejendomsmæglere samt andre via fuldmagt fra ejer/ejere også søge om tilladelse til flexbolig.
  • Ejeren/ejerne skal have boet i Danmark i et sammenlagt tidsrum på mindst 5 år ellers kræves der en tilladelse fra justitsministeriet jf. erhvervelsesloven § 1
  • Såfremt ejeren er et selskab, kræves der en tilladelse fra miljøministeren jf. sommerhusloven § 8.
  • Der må ikke være nogen tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse.
  • Der må ikke ske erhvervsmæssig udlejning i strid med sommerhusloven § 1, hvilket betyder, at du som privat person højst må udleje 2 ejendomme til fritidsbrug.
  • Det må ikke være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.
  • Såfremt der er flere ejere, skal alle ejere opfylde kriterierne.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at ændre status til flexbolig?

Ønsker du, at din helårsbolig skal anvendes som flexbolig, skal du kontakte Byg, der ændrer ejendommens BBR-oplysninger til den nye status som flexbolig.

Byg kan kontaktes på mail: Byg@brk.dk eller telefon 56 92 21 16.