Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Flexbolig

Flexbolig

Hvad betyder flexbolig?

At boligen får status som flexbolig betyder, at du som ejer kan anvende din bolig som fritidsbolig. Og, hvis du på et senere tidspunkt ønsker det, kan din bolig atter få status som helårsbolig uden yderligere ansøgning. Du kan nemlig frit vælge, hvornår du igen ønsker at bo permanent i boligen, da boligen bevarer sin formelle status som helårsbolig.

Hvor på øen kan man få flexboligstatus?

Selvom bopælspligten er gældende for hele Bornholm, vil det dog være muligt at opnå flexboligstatus, såfremt boligen ikke er beliggende i en af de otte større byer: Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker.

Det betyder, at du mange steder på øen vil kunne benytte en helårsbolig som flexbolig til ferie- og fritidsformål.

Det skal understreges, at det ikke vil være muligt at få en flexbolig i en af de otte byer med bopælspligt med henvisning til boligreguleringsloven § 50, stk. 2, da alle otte byer er omfattet at en lokalplan, der har til formål at sikre ejendomme i byerne, anvendes hele året.

Krav som altid skal være opfyldt for at kunne få en flexbolig:

  • Det er kun ejeren/ejerne af boligen, der kan få tilladelse til flexbolig. 
  • Ejeren/ejerne skal have anden fast bopæl i Danmark, eller have boet i Danmark i et tidsrum på fem år. Er et af disse to krav ikke opfyldt, skal personen have en særlig tilladelse fra Justitsministeriet. Denne særlige tilladelse skal vedhæftes, når/hvis der bliver søgt om status som flexbolig.
  • Såfremt ejeren er et selskab, kræves der en tilladelse fra miljøministeren jf. sommerhusloven § 8.
  • Der må ikke være nogen tilmeldt folkeregisteret på boligens adresse.
  • Der må ikke ske erhvervsmæssig udlejning i strid med sommerhusloven § 1, hvilket betyder, at du som privat person højst må udleje 2 ejendomme til fritidsbrug.
  • Det må ikke være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.
  • Såfremt der er flere ejere, skal alle ejere opfylde kriterierne.

Har du spørgsmål, eller ønsker du at ændre status til flexbolig?

Ønsker du, at din helårsbolig skal anvendes som flexbolig, kan du kontakte Byg, der ændrer ejendommens BBR-oplysninger til den nye status som flexbolig. Du skal søge om flex-bolig status ved at klikke her for at gå videre til ansøgningsskema.

Byg kan kontaktes på mail: Byg@brk.dk eller telefon 56 92 21 16. Henvendelser, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal sendes som Digital Post.


Administration af flexboliger

Kommunalbestyrelsen har i 2023 vedtaget et særligt grundlag, der beskriver, hvordan kommunen administrerer og håndterer ansøgninger om flexboliger i Bornholms Regionskommune.

Se administrationsgrundlaget

klik her

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID.

Flexbolig (Borger)

Flexbolig (Virksomhed)
DP-small.png