Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Flexbolig

Flexbolig

Flexbolig

Hvad betyder flexbolig?

At boligen får status som flexbolig betyder, at du som ejer kan anvende din helårsbolig som fritidsbolig. Boligen vil forblive en helårsbolig, men med en tilladelse til flexbolig. Der må der ikke være tilmeldt nogen personer til folkeregisteret i en flexbolig.

For at opnå flexbolig, skal alle ejere indsende en ansøgning til kommunen, via ansøgningslinket til højre.  Har du ikke MitId, kan du kontakte Byg/BBR-afdelingen via telefon eller alm. Brev, så vil vi kunne hjælp på anden måde.

Når flexboligen er godkendt i kommunen, vil vi registrere det i din BBR-meddelelse som vil blive tilsendt via digital post. Du vil kunne finde det på din BBR meddelelse under "oplysninger om bolig-/erhvervsenheder" – "Flexbolig tilladelsesart".

Hvis du senere ønsker at flytte ind i din flexbolig, kan man uden ansøgning få fjernet flexbolig tilladelsen, og derved bo fast i helårsboligen. Dette skal meddelelse til kommunens BBR-afdeling via linket til digital post som også ses i højre side.

Det er hos Bornholms Regionskommune politisk bestemt, at det er boligen der får flexbolig status og ejeren får tilladelsen uden tidsbegrænsning. Administrationsgrundlaget kan ses til højre, her på siden.

 

Hvor på øen kan man få flexboligstatus?

Selvom bopælspligten er gældende for hele Bornholm, vil det dog være muligt at opnå flexboligstatus, såfremt boligen ikke er beliggende i en af de otte større byer: Allinge, Gudhjem/Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker eller i sommerhusområder, samt i Muleby hvor der er helårslokalplan.

Der er lavet en temalokalplan 128 for de otte større byer, hvor der ikke kan opnås flexbolig. Du kan læse lokalplanen her:  https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/357

Det betyder, at du mange steder på øen vil kunne benytte en helårsbolig som flexbolig til ferie- og fritidsformål.

Hvis du vil vide mere om bopælspligten på Bornholm, kan du se det her: https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Sider/Bop%C3%A6lspligt%20_%20Flexboliger.aspx

 

Krav som altid skal være opfyldt for at kunne få en flexbolig:

 • Ejendommen er en helårsbolig der anvendes til ferie- og fritidsformål (sekundær bolig).

 

 • Der er ikke nogen personer tilmeldt folkeregistret på ejendommens adresse.

   
 • Ejendommen bliver ikke anvendt til erhvervsmæssig udlejning "mere end 2 ejendomme" i strid med § 1 i Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

   
 • Som personlig ejer af ejendommen, erklærer jeg herved at have fast bopæl i Danmark eller tidligere at have boet i Danmark i et tidsrum på 5 år.

   
 • Jeg opfylder ikke betingelserne i punkt 4, og vedhæfter derfor en tilladelse fra Justitsministeriet.

   
 • Ejendommen ejes af et selskab, hvor der kræves en tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Denne tilladelse er vedhæftet ansøgningen.

   
 • Tilladelsen vil ikke være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.

   
 • Jeg er i tvivl om, hvorvidt tilladelsen vil være i strid med anden lovgivning, fx landbrugsloven, planloven og lokalplaner.

   
 • Såfremt der er flere ejere, skal alle ejere opfylde kriterierne.

   

   

 

Har du spørgsmål til ændring af flexboligstatus?
Byg/BBR kan kontaktes i vores telefontid på 56 92 21 16 eller via digital post til højre på denne side.

​ 

Administration af flexboliger

Kommunalbestyrelsen har i 2023 vedtaget et særligt grundlag, der beskriver, hvordan kommunen administrerer og håndterer ansøgninger om flexboliger i Bornholms Regionskommune.

Se administrationsgrundlaget

klik her

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med NemID eller MitID.

Flexbolig (Borger)

Flexbolig (Virksomhed)
DP-small.png