Bindingsværkhus
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Ejendomsoplysninger/BBR

Ejendomsoplysninger/BBR

Ejendomsrapport

Ejendomsmæglerne og andre har i forbindelse med ejendomssalg, tvangsauktion, mageskifte o.l. behov for oplysninger om en ejendoms forhold, som ikke fremgår af ejendommens blad i tingbogen, eller som ejeren ikke er i besiddelse af.
 
Rapporten bestilles via boksen til højre.
Oplysninger om rapporten kan ligeledes ser ude til højre.
 
Det "gamle" grønne ejendomsoplysningsskema er udgået og erstattet af ejendomsrapporten.

Ejendomsvurdering

Alle ejendomme vurderes af Skat.
Du kan finde flere oplysninger på Skats hjemmeside.
 
Hvis du har brug for en vurderingsattest, kan du kontakte Ejendomsskat på tlf. 5692 0000. 

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bygnings- og boligregistret (BBR) har oplysninger om alle bygninger. Regionskommunen har ansvar for registreringen i BBR.
 
I BBR er der bl.a. oplysninger om:
Ejendomsnummer, adressebetegnelse, bygningsnummer, antal bygninger, lejligheder og erhvervsenheder pr. ejendom, bygningsmaterialer og konstruktionsforhold og lignende.
Er du boligejer eller lejer, kan du få oplysning om, hvad der er registreret på ejendommen.
Der udskrives automatisk en ny BBR-ejermeddelelse, når en ejendom får ny ejer, eller der sker ændringer på ejendommen.
BBR-ejermeddelelsen er gratis.
 
BBR-Ejermeddelelse
Vil du have en kopi af din BBR kan du hente en via OIS - (Offentlig InformationsServer)
 
Når du har rettelser til din ejendoms BBR-oplysninger
- skal du sende en mail til Byg byg@brk.dk med oplysninger om hvilke ændringer der skal ske i BBR. 
 
Det er din pligt som boligejer at sørge for at BBR er ajourført! 
 

Husnumre/adresser

Vejnavne og husnumre er Danmarks vigtigste vejviser. Det er derfor vigtigt, at adresserne er korrekte, synlige og tildelt på en måde, så udefrakommende lettest muligt kan orientere sig.
Præcise og ajourførte adressedata er f.eks. betingelsen for, at en ambulance hurtigt kan finde frem til den rigtige adresse. Desværre sker det ofte, at hjælpen forsinkes, fordi det er svært at finde den rigtige adresse. Det kan skyldes, at husnummerskiltet mangler, er svært at se, eller at nummeret afviger fra, hvad kommunen har registreret.
 
 
Har du opdaget en fejl i en adresse?
I Danmark er det kommunerne, som fastsætter alle vejnavne og husnumre. Opdager du fejl eller mangler i adresser på Bornholm, kan du henvende dig til Natur, Miljø og Fritid, som så vil tage stilling til, hvad der skal gøres.
Benyt gerne e-mail:       nmf@brk.dk
 
 
Tommelfingerregler for opsætning af husnummerskilte
Erhvervs- og Byggestyrelsen har i samarbejde med Kort & Matrikelstyrelsen, udarbejdet nogle tommelfingerregler for opsætning af husnummerskilte.
Husnummerskiltet skal være synligt fra vejen.
  • Skiltet skal kunne ses af en, som sidder i en bil, og som ikke har tid til at stige ud for at spørge om vej. 
  • Skiltet må ikke være skjult af buske og træer om sommeren – eller forsvinde i en snedrive om vinteren. 
  • Skiltet bør ikke sidde på den oplukkelige del af en havelåge – når lågen står åben, vil skiltet være svært at se.
  • Tal og bogstav skal være tilstrækkeligt store, gerne mindst 85 mm høje, med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i tusmørke og dårligt vejr.
  • Skiltet skal også kunne ses i mørke. Er der ikke gadelys eller anden belysning, bør det være reflekterende eller forsynet med en lille refleks, som kan fange lyset fra en bil eller projektør.
     
Som kontrol bør du spørge dig selv:
“Hvis jeg ikke var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne finde frem til min egen adresse?”
 
Pjece udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
 
 

Byggesagsarkiv

Se vores byggesagsarkiv her!

Byggesagsarkiv