Bygningsbevaring
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Bygningsbevaring

Bygningsbevaring

Bevaring

Bornholm har mange velbevarede bygninger og bebyggelser af stor arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Det er karakteristisk for byerne på Bornholm, at udviklingen og forskellige epokers byggeskik og bygningskultur i dag er tydelige i gadebilledet. En slags synlige historiske årringe, der spænder fra de ældste bygninger over arbejderboliger til yderområdernes havebyer og sociale boligbyggerier.
 
 

Ændringer på ejendomme inden for bevarende lokalplaner

Enhver udvendig ændring inden for lokalplanområdet kræver som udgangspunkt en forudgående tilladelse. Farveskift kræver dog ikke tilladelse
 
Hvis der sker en udskiftning af døre og vinduer, tag eller andre bygningsdele, hvor der ikke sker en udvidelse af arealet, kan man indsende en ansøgning via Byg og Miljø / plansager / mindre facade ændringer eller alternativt sende en mail til Byg@brk.dk
 
 
Hvis boligarealet også udvides f.eks ved en kvist / tilbygning vil det kræve byggetilladelse og der skal søges via Byg og Miljø.
 
Arbejdet må ikke påbegyndes før der er givet tilladelse.

 

Vejledningsblade

Bornholms Regionskommune gør en stor indsats for at sikre byernes historiske og arkitektoniske kvaliteter.
 
I denne forbindelse er der udarbejdet vejledningsblade. 
Se dokumenter i den røde boks.

 

Kulturmiljøatlas 

Der er registreret op imod 20.000 bygninger, hvoraf ca. 2000 er registreret med høj bevaringsværdi.
Bygningernes bevaringsværdi er fastlagt i
"Kommuneatlas Rønne", fra 1990 og
"Bornholm, Atlas over byer, bygninger og miljøer", udgivet i 2003.
Læs mere her - www.kma-bornholm.dk
 

Særlig byarkitektonisk kvalitet

Hertil kommer en række byområder der er udpeget som områder med bebyggelse af særlig byarkitektonisk kvalitet og helhedspræg.
 
Mange af de arbejder, som har betydning for en bygnings udseende, vil kunne gennemføres uden byggetilladelse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at arbejderne i alle tilfælde kan gennemføres uden kommunens godkendelse, idet lokalplaner, byplaner, servitutter og andre forhold kan bevirke, at kommunen kan stille krav til arbejdernes udførelse.
 
I tilfælde, hvor kommunen ikke umiddelbart har mulighed for at stille krav til bevaringsværdige bygningers facadeudformning og facadeudstyr, kan kommunen nedlægge forbud mod det pågældende arbejde med baggrund i bestemmelser i planloven. Forbuddet giver kommunen mulighed for at udarbejde en lokalplan med krav til facadeudformning m.v.