Skorstene - Svenske huse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Skorstensfejning

Skorstensfejning

​​​​
Skal du have ny pejs eller brændeovn?
Skorstensfejermesteren skal kontaktes, hvis du skal have brændeovn eller pejs i dit enfamilieshus. Skorstensfejermesteren skal nemlig syne brændeovnen eller pejsen, inden den tages i brug.

Placerer du din skorsten tættere på skel end 2,5 m., eller bor du i etagebolig, skal du inden brændeovnen tilsluttes, søge om byggetilladelse.

Lovkrav
Det er lovpligtigt af få tilset og renset sin skorsten og sit ildsted af en autoriseret skorstensfejermester. Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorstene og tilsluttede enheder. Formålet er at forhindre brande, forgiftninger og eksplosioner.

Normalt sker dette en gang årligt, med mindre andet er aftalt med skorstensfejermesteren jf. skorstensfejerbekendtgørelsens § 17. Det er bygningsejers ansvar, at skorstenen bliver fejet og at reglerne i skorstensfejerbekendtgørelsen i overholdes.Valg af skorstensfejer
Bornholms Regionskommune er opdelt i to distrikter, og vi har indgået aftale med disse to skorstensfejermestre:

Kim Rømer
Ved Lunden 14
3700 Rønne
Tlf. 56 95 84 79
Mail : 
 
Jeppe Pedersen
Gl Rønnevej 10
3730 Nexø
Tlf. 61 24 60 45
Mail:
skorstensfejer3730@gmail.com

Som ejer kan du frit vælge en anden skorstensfejer til at udføre skorstensfejning m.v. på din ejendom. Udover de to skorstensfejermestre som regionskommunen har aftale med, kan du også kontakte: 

Jimmy Andersen
Åkirkebyvej 111
3700 Rønne
Tlf. 26 15 62 91
Mail:
skfmja@gmail.com

Ønsker du at skifte skorstensfejer skal du huske, at til-/framelding af skorstensfejning skal sendes til Bornholms Regionkommune samt til skorstensfejer.

For at afmelde din nuværende skorstensfejer skal du udfylde et skema via Mit​ID.

Du skal være særlig opmærksom på, at der fortsat udføres lovpligtig brandpræventivt tilsyn og skorstensfejning. Dokumentation kan for eksempel ske ved forevisning af faktura.


Betaling
Der er brugerbetaling på skorstensfejerens ydelser. Hvis skorstensfejermesteren har en aftale med kommunen, sker opkrævning af brugerbetaling for lovpligtigt tilsyn og skorstensfejning via ejendomsskattebilletten. Det ekstra arbejde, som husejerne vil have udført, skal altid afregnes direkte med skorstensfejermesteren. 
Vælger du at benytte dig af det frie skorstensfejervalg, foregår betalingen af fejningen mellem dig som ejer og skorstensfejeren med en faktura.

Bornholms Regionskommune følger KL’s vejledende takster Takster (kl.dk).
Ønsker man disse oplysninger udspecificeret, skal man henvende sig direkte til skorstensfejermesteren.

Afmelding af skorsten
Ønsker du at afmelde skorstensfejning af din skorsten og ildsted, skal du kontakte din skorstensfejer. 
Dit ildsted skal være fysisk afbrudt fra skorstenen, før du kan afmelde den lovpligtige skorstensfejning. Ved afbrydelsen af pejs skal det være åbenlyst for enhver, at pejsen ikke længere kan bruges. Hvis ildstedet er afbrudt korrekt fra skorstenen, vil du herefter ikke længere modtage opkrævning for skorstensfejning. 


Klage over kommunens skorstensfejer
Opstår der problemer, som du ikke kan løse med skorstensfejeren, skal du kontakte Bornholms Regionskommune på mail: byggesager@brk.dkDistrikter

Kommunen har en aftale med to skorstenfejermestre, der betales via ejendomsskatten.

Hvor hører du til?

Se kort

På kortet kan du se, hvilket distrikt, du/din bolig hører til. Kortet er interaktivt, så du kan kan zoome ind eller slå din adresse.

Skift af skorstensfejer

Ønsker du at benytte dig af det frie skorstensfejervalg, skal du huske at framelde skorstensfejningen.


For at afmelde din nuværende skorstensfejer skal du udfylde et skema via MitID.