Udsigt over hustage
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Ejendomsskat

Ejendomsskat

​​​Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Om ejendomsskat

Ejendomsskattebilletten er sammensat af 2 dele:  
 • Grundskylde opkræves nu via forskuds- og årsopgørelsen. Se mere i afsnittet "Om grundskyld, afgifter mv."
 • Afgifter, gebyrer og bidrag til dækning af kommunale ydelser relateret til din bolig/ejendom. Bornholms Regionskommune opkræver blandt andet afgifter til dækning af rottebekæmpelse, skorstensfejning og renovation. Læs mere om afgifterne i afsnittet nedenfor.
Betaling
Ejendomsskat og kommunale afgifter opkræves samlet i 2 rater:
 • 1. rate: Forfaldsdato 1. januar. Rettidig betaling senest 10. januar
 • 2. rate: Forfaldsdato 1. juli. Rettidig betaling senest 10. juli

Rykkerprocedure – ved for sen indbetaling:
Pålægges der:

Gældende for ejendomsskat til og med 2023

 • Morarente pr. påbegyndt måned
 • Rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker 1 og rykker 2
 • Underretningsgebyr på 250 kr. ved varsling om udlægsforretning
 • Udsendelse af fogedbog efter kontorudlæg
 • Oversendelse af gæld til advokat med henblik på tvangsauktion

Gældende for ejendomsbidrag fra 2024

 • Morarente pr. påbegyndt måned
 • Rykkergebyr på 250 kr. pr. rykker 1 og rykker 2
 • Oversendes til inddrivelse hos SKAT
Ved betaling af gæld stoppes rykkerprocedurerne.

Lån til betaling af ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter for pensionister)

For personer, der har nået folkepensionsalderen eller får udbetalt social pension eller efterløn og har fast bopæl her i landet, er der mulighed for at søge lån til betaling af ejendomsskatter.

Reglerne er fastsat i Lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

I 2024 overtager skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne. Fra november 2023 kan du ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Har du allerede et lån?

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. På din forskudsopgørelse kan du se, hvor meget vi forventer, at du kommer til at låne i 2024.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på. Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

De kommunale pensionistlån frem til 2024 bliver indtil videre i kommunerne. Hvis du vil have overblik over dine lån frem til 2024, skal du derfor kontakte den kommune, der har bevilget lånet (den kommune, som ejendommen ligger i).

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Lån til stigning i grundskyld (indefrysningsperioden) 

I forbindelse med Regeringens boligudspil "Tryghed for boligejerne" blev der indført en indefrysningsordning. Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen.

Hidtil har låneordningen ligget i kommunerne. Fra 2024 flytter den til skatteforvaltningen. Fremover til- og fravælger du indefrysning på din forskudsopgørelse.

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler. Men fra 2024 indefryser du eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Samtidig kommer der renter på ny indefrysning fra 1. januar 2024.

Lån oprettet i 2023 eller tidligere skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt til og med den 31. december 2023.

Når du sælger din bolig, får du automatisk en opkrævning af eventuelle lån.

Om grundskyld, afgifter m.v.:

​Grundskyld:
Fra 1/1-2024 overgår opkrævningen af grundskylden til SKAT. Det betyder, at grundskylden fra 2024 bliver opkrævet via forskuds- og årsopgørelsen. Hvis du ikke har en forskudsopgørelse vil der blive fremsendt en opkrævning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din boligskat fra 2024, skal henvendelsen rettes til SKAT.

 

Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelsen fremgår ikke af ejendomsbidragsbilletten, da taksten for rottebekæmpelse for 2024 ikke er politisk besluttet endnu.

Taksten vil blive beregnet ud fra en sats pr. bebyggede antal kvadratmeter ifølge BBR-meddelelsen pr. 1/1-2023.

 
Henvendelse om rottebekæmpelse, skal ske i vores elektroniske indberetning på http://rotteanmeldelse.brk.dk/
 
 
Renovation
Kommunen opkræver afgifter til renovation og miljøafgift​ for:
Almegårdsvej 8
3700 Rønne

Tlf. 56 92 55 00.

 
Renovationskørsel udføres af:
Fugato
Kannikegårdsvej 15
3730 Nexø.
Tlf. 56 44 01 03.
 
Du kan vælge mellem renovation hver uge eller hver 14. dag.

Du kan framelde dig renovationsordningen hvis:
 • du er fraflyttet ejendommen og flyttet på plejehjem
 • ejendommen er under ombygning og hverken du eller andre står tilmeldt folkeregistret på adressen.

Til- og frameld renovationen hos BOFA  via BOFA`s hjemmeside, www.bofa.dk, selvbetjening eller tlf. 5692 5500. 

 

Lån til betaling af ejendomsskatter

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Send Digital Post

Hvis du har spørgsmål

-vedr. opkrævning af grundskyld,  renovation, miljøgebyr, rottebekæmpelse eller skorstensfejerbidrag

-lån til betaling af ejendomsskatter

- stigning i grundskyld

Kontakt ejendomsskattekontoret (borger)

For virksomheder og myndigheder


DP-small.png

Øvrige henvendelser

For yderligere oplysninger kan ejendomsskattekontoret kontaktes

på telefon  56 92 00 00 eller

på mail ejendomsskat@brk.dk