Udsigt over hustage
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Bolig Ejendomsskat

Ejendomsskat

​Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsskat.

Om ejendomsskat

 
Ejendomsskattebilletten er sammensat af 2 dele:  
 • Ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Ejendomsskatten beregnes ud fra SKATs vurdering af din ejendoms grundværdi, og reguleres hvis vurderingen ændres.
 • Afgifter, gebyrer og bidrag til dækning af kommunale ydelser relateret til din bolig/ejendom. Bornholms Regionskommune opkræver blandt andet afgifter til dækning af rottebekæmpelse, skorstenfejer, renovation og jordflytning. Læs mere om afgifterne i afsnittet nedenfor.
Betaling
 
Ejendomsskat og kommunale afgifter opkræves samlet i 2 rater:
 • 1. rate: Forfaldsdato 1. januar. Rettidig betaling senest 10. januar
 • 2. rate: Forfaldsdato 1. juli. Rettidig betaling senest 10. juli
 
Gebyr og rente
 

Ved for sen indbetaling pålægges:

 • Morarente pr. påbegyndt måned
 • Rykkergebyr på 250 kr.

Har du spørgsmål vedr. ejendomsskat kan du kontakte os på ejendomsskat@brk.dk

Indefrysning af ejendomsskatter

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.
 
For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • være fyldt 65 år eller få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges.

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Om grundskyld, afgifter m.v.:

Grundskyld
I 2017 udgør grundskylden på Bornholm 33,410 promille af en ejendoms grundværdi.
Har din ejendom status som landbrug, skal du dog kun betale 7,200 promille af dens grundværdi.
  
 
Rottebekæmpelse
Til dækning af kommunens indsats til bekæmpelse af rotter, bliver alle ejendomme opkrævet et gebyr. Gebyret svarer til en promille af ejendommens værdi.
 
Henvendelse om rottebekæmpelse, skal ske i vores elektroniske indberetning på http://rotteanmeldelse.brk.dk/
 
 
Renovation
Kommunen opkræver afgifter til renovation, miljø og kompostordning for:
 
Almegårdsvej 8
3700 Rønne
Tlf. 56 95 92 00.
 
Renovationskørsel udføres af:
Fugato
Kannikegårdsvej 15
3730 Nexø.
Tlf. 56 44 01 03.
 
Du kan vælge mellem renovation hver uge eller hver 14. dag.

Du kan framelde dig renovationsordningen hvis:
 • du er fraflyttet ejendommen og flyttet på plejehjem
 • ejendommen er under ombygning og hverken du eller andre står tilmeldt folkeregistret på adressen.
Til- og frameld renovation hos BOFA eller på Ejendomsskattekontoret, Landemærket 26, 3700 Rønne
 
 
Skorstensfejerbidrag
Skorstensfejerbidrag opkræves for skorstensfejerne:
 • Lars Jørgensen, Industrivej 16, 3730 Nexø, Tlf. 56 49 40 68 
 • Kim Rømer, Ved Lunden 14, 3700 Rønne, Tlf. 56 95 84 79
 
Jordflytningsgebyr
Gebyr for administration af jordflytning opkræves på alle ejendomme.
 
Yderligere information fås hos Teknik og Miljø på tlf. 56 92 00 00.
 

Lån til betaling af ejendomsskatter

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

NemID

​Har du ikke en NemID er det nemt at bestille den her.

Bestil NemID