Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ældreanalysen træder ind i dens sidste år

Ældreanalysen træder ind i dens sidste år

01-07-2020

I går mødtes den følgegruppe, som er med til at sikre, at det er de rette tiltag, der bliver taget for at ændre og forbedre kommunens ældreområde. Håndteringen af Corona-krisen, rekruttering af medarbejdere til området og en granskning af sygefraværet var væsentlige punkter på dagens møde.

Siden sommeren 2018 har der været gjort en ekstra indsats for at forbedre trivslen og arbejdsglæden inden for ældreområdet, ligesom at der er blevet arbejdet på at forbedre oplevelsen, hos de borgere der modtager hjælp fra kommunen. I alt er der afsat tre år til at foretage en grundig analyse af ældreområdet.

Grundet Corona-krisen mødtes man i går, lidt forsinket i forhold til den oprindelige plan, i følgegruppen, der er bredt sammensat af interessenter fra området og har borgmesteren i spidsen. Mødet, der oprindeligt skulle have fundet sted i april, blev holdt i kommunalbestyrelsens mødesal. Og netop Corona-krisen optog især den første del af mødet. Her hæftede borgmester, Winni Grosbøll sig ved, at det i overvejende grad var lykkedes for plejecentrene at holde smitten fra dørene, selv da der blev registreret smitte på to af kommunens plejecentre.

"Vi kan være stolte over medarbejdernes indsats under Corona-krisen. De steder vi har haft udbrud, har det lykkes at inddæmme smitten ved god hygiejne og et skarpt blik på retningslinjerne. Derved er Bornholm, indtil nu, blevet skånet for de store udbrud vi har set rundt i landet - det er godt arbejde," sagde hun.

Formanden for Ældrerådet, Erik A. Larsen fortalte om, at han havde haft en del henvendelser fra borgere og pårørende, som fandt det meget svært at undvære besøg i perioden. Han takkede også kommunens ledere og medarbejdere for den ekstraordinære indsats, de har ydet under krisen og på svære betingelser.

Dorthe Pedersen fra fagforbundet FOA gjorde opmærksom på, at det under krisen også har været nødvendigt at passe godt på medarbejderne og sikre deres tryghed i at gå på job. Den opgave har kommunen og FOA arbejdet tæt sammen om.

Herefter fik mødets deltagere en status inden for de seks hovedområder, der arbejdes med i fornyelsesprocessen af ældreområdet. Hovedområderne er: rekruttering, kommunikation, innovation og implementering, områdets kerneopgave og konsolidering af denne, sygefravær samt kompetenceudvikling.

Kortlægning og analyse af sygefravær er på vej
Selvom nogle af processerne er blevet sat delvist på pause under Corona-krisen var der alligevel fremdrift at fortælle om inden for de fleste områder. Et stort lyspunkt er, at det med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet muligt at gennemføre en grundig analyse af sygefraværet på Ældreområdet. Sammen med konsulenter fra CABI er der allerede blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 800 af kommunens medarbejdere med en svarprocent på 77,5. Resultaterne af denne undersøgelse skal sammen med en række fokusgruppe-møder i august kortlægge årsager og sammenhænge til sygefraværet på ældreområdet.  

"Vi kommer til at stå med en fuldstændig kortlægning og analyse af sygefraværet, og dermed vil det også blive lettere for os at finde frem til, hvad der skal til for at nedbringe det," sagde Center for Ældres projektleder og udviklingskonsulent, Pia Krathmann Holm.

Det forventes at resultaterne af CABIs undersøgelser er klar i september. Næste møde i følgegruppen bliver i oktober.

Deltagere i følgegruppen:

 • Winni Grosbøll, Formand.
 • Bjarne Hartung Kirkegaard, Næstformand.
 • Erik A Larsen, Formand Bornholms Ældreråd.
 • Trine Dorow, Servicedirektør.
 • Birgit Mortensen, Ældrechef.
 • Hanne Jørgensen, Næstformand, CenterMED, Center Ældre, BRK.
 • Karina Nørby, Sundhedschef.
 • Anette Lund, CenterMED i Center for Sundhed, BRK.
 • Sussi Birkebæk Lau, Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for Ældre, BRK.
 • Mia Ingemann Rømer, Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.
 • Maibritt Nielsen, Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområdet, BRK.
 • Charlotte Lind, Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.
 • Kim Bent Hansen, Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen, BRK.
 • Connie Mogensen, Næstformand i Center Sundhed, BRK.
 • Charlotte Høffding Larsen, Leder af Sygeplejen, BRK.
 • Gitte Bisse Bertelsen, Kommunikationskonsulent i BRK.
 • Dorthe Lea Pedersen (FOA).
 • Birger Rasmussen, Ældresagen Bornholm.
 • Steen Sejfert Larsen, Ældre Sagen Bornholm.
 • Lene Skielboe, Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden.
 • Helle Kofoed Hansen, Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet.
 • Ingrid Hågensen, Faglige Seniorer, formand for FOA seniorklub.
 • Synnøve Kofoed, Næstformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen, BRK.