Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder BRK åbner op for at sommerhusområder kan omplaceres

BRK åbner op for at sommerhusområder kan omplaceres

01-04-2019

Bornholms Regionskommune (BRK) åbner nu op for, at nye lodsejere kan søge om at få udlagt et areal til sommerhuse – hvis det altså ligger tæt på kysten. Det skyldes, at BRK ønsker flere sommerhuse på øen og derfor arbejder med at omplacere sommerhusområder til mere attraktive beliggenheder.

Frem til den 23. april kan lodsejere byde ind med ønsker om at opføre sommerhuse på deres arealer. Ønskerne vil blive bragt videre til staten, som i sidste ende skal give tilladelse til nye sommerhusområder. Det sker via et såkaldt landsplandirektiv. Baggrunden er ifølge borgmester, Winni Grosbøll lige til:

"Vi har i dag en del arealer på øen, som er udlagt til at bygge sommerhuse på, men hvor lodsejerne endnu ikke har udnyttet muligheden. Vi vil gerne have flere sommerhuse på øen, så nu vil vi prøve at se, om andre lodsejere af attraktive beliggenheder skulle være interesseret i at byde ind," siger borgmester Winni Grosbøll.

Så, hvis du ejer et areal, hvor du synes, det er oplagt at bygge nye sommerhuse, hører kommunen meget gerne fra dig. Dog skal arealet ligge op til enten en by, et sommerhusområde eller et feriecenter i kystnærhedszonen, det vil sige i en rækkevidde inden for tre kilometer fra kysten. Og arealet må ikke ligge inden for strandbeskyttelseslinjen, som er 300m fra kysten, eller i et fredet område.

Der vil dog gå en længere proces forud for, at man kan få den endelige tilladelse til at bygge nye sommerhuse. Man skal derfor forvente, at et eventuelt byggeri først kan gå i gang i 2022.

Har du har et ønske/forslag om at få et areal udlagt til sommerhusområde, skal du henvende dig til BRKs planafdeling med et kort, der viser arealets afgrænsning, matrikel nummer samt kontaktoplysninger på ejeren.

Kommunens Økonomi- Erhvervs- og Planudvalg vil efter ansøgningsfristen 23. april tage stilling til, hvilke af de ansøgte arealer, de finder bedste egnede efter en grundig gennemgang og vurdering. Herefter vil de udvalgte arealer komme med i strategien til en ny kommuneplan.

Kontakt: plan@brk.dk