Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgertopmøde om udviklingen af Den Grønne Bølge

Borgertopmøde om udviklingen af Den Grønne Bølge

02-08-2022
​Efter først at have hørt foreninger, fagfolk og interesseorganisationer på Bornholm om deres syn på udviklingen af naturtiltaget Den Grønne Bølge, har kommunen nu også inviteret en bred kreds af borgere til et borgertopmøde. Gennem e-Boks er der sendt over 4500 invitationer til borgertopmødet til tilfældigt udvalgte bornholmere.

Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes drømme, idéer og ønsker til, hvordan Bornholms kommunen kan styrke natur og friluftsliv, sikre gode muligheder for at opleve og færdes i bølgen samt støtte op om de lokale bysamfund.

Borgertopmødet for de inviterede borgere finder sted lørdag den 17. september kl. 10.00-15.00 i Green Solution House, Strandvejen 79, 3700 Rønne.

Hvad er Den Grønne Bølge?
Den Grønne Bølge er et 40 km langt landskabsstrøg gennem det indre Bornholm. Området fremstår som en mosaik af småskove, værdifulde naturområder, mindre landbrugsarealer, spredt bebyggelse og store vidtstrakte skovområder. Området bindes rekreativt sammen af Højlyngsstien, cykelveje og en lang række andre stiforløb.

Overordnet skal man på mødet drøfte spørgsmål som:

  • Hvordan kan vi skabe bedre sammenhæng i landskabet fra Hammerknuden i nord til Nexø og Dueodde i syd samt evt. udvide med nye rekreative korridorer?

  • Hvordan kan vi gøre områderne mere tilgængelige og øge mulighederne for naturoplevelser og samtidig styrke friluftsaktiviteterne?

  • Hvordan kan vi styrke naturen og forbedre spredningsveje for dyr og planter?

  • Hvordan kan vi gøre det attraktivt at bo og drive erhverv i de mindre bysamfund langs Den Grønne Bølge?
Borgertopmødet arrangeres i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Københavns Universitet og ledes på dagen af Fonden Teknologirådet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende arrangementet kontakt: andreas.lund.povlsen@brk.dk

den grønne bølge.png