Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgmesteren opfordrer til at ansætte lærlinge og elever

Borgmesteren opfordrer til at ansætte lærlinge og elever

29-06-2020

"Det har været hårdt for alle her i perioden, hvor Danmark har været lukket ned grundet Corona-krisen. Det har nok også været tilfældet for din virksomhed? Men der er ved at være lys for enden af tunnelen, nu hvor både Bornholm, Danmark og resten af verden er ved at lukke op igen."

Sådan begyndere en direkte henvendelse til en lang række af Bornholms virksomheder, som borgmester Winni Grosbøll netop har sendt her mandag. Baggrunden for  henvendelsen er, at Corona-krisen også har gjort det vanskeligt for de unge på Campus Bornholm at få elev- og lærlinge aftaler i hus i år. Der er fortsat mange, her lige inden sommerferien, som står uden en aftale med en virksomhed.

Heldigvis har arbejdsmarkedets parter også set udfordringen for eleverne og lærlinge, og der er derfor indgået en ny 3. parts aftale, hvor Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Her er der indført en ny løntilskudsordning for private virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge.

Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 pct. af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på hhv. 45 pct. til korte aftaler og 90 pct. til ordinære uddannelsesaftaler. Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020.

Også en investering i de kommende årgange af faglærte
Borgmester Winni Grosbøll understreger i henvendelse, at det både er en investering på kort og på lang sigt, da det ikke kun er lærlingene lige nu og her som hjælpes, men også de kommende generationer af potentielle faglærte, i 2021 og 2022, så også de og deres forældre også tør satse på en erhvervsuddannelse, når de ser at det er muligt at få praktikpladser.

Stor forståelse for de vanskelige vilkår for mange private virksomheder
"Henvendelsen er en balancegang" indrømmer Borgmester Winni Grosbøll" og fortsætter, "Jeg har stor forståelse for, at den forgange periode under Corona-krisen har været hård, specielt for de private virksomheder, og at den fortsat trækker dybe spor", hvilket derfor også understreges i henvendelsen til virksomhederne. Hvor det også understreges at henvendelsen skal ses som en reaktion på at nogle unge mennesker, potentielle faglærte, også står i en svær situation, og hvor arbejdsmarkedets parter sammen med Regeringen har peget på en ny vej med ekstra tilskud.

Så hele formålet med henvendelsen er at sætte fokus på de nye tilskudsmuligheder, som gør det endnu mere attraktivt at ansætte en elev/lærling, og dermed hjælpe et ungt menneske med at færdiggøre sin uddannelse og blive en ressource for virksomhederne på Bornholm.
 
Du kan læse mere om aftalen her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/05/trepartsaftale-over-fem-mia-kr-skal-holde-haanden-under-laerlinge-elever-og-virksomheder/