Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitet

Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitet

03-05-2021

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Bornholm skal have en strategi for grøn mobilitet. Formålet med strategien er at sætte retningen for, hvordan transporten på Bornholm når i mål med de grønne ambitioner om at være fossilfri i 2040.

Strategien for grøn mobilitet er et vigtigt element i udmøntningen af Bornholms Energipolitik 2040. Den landbaserede transport er den sektor, der udleder mest afgiftsbelagt CO2 på Bornholm. Strategien ser blandt andet på, hvordan transportvaner kan omlægges i en grønnere retning samt, hvordan kommunen kan understøtte og fremme omlægningen til grønne brændsler. Det omfatter blandt andet den kollektive transport, privat- og erhvervsbilisme og ladeinfrastruktur. Dertil kommer et fokus på cyklisme, delebilsordninger og samkørsel og, hvordan disse former kan bidrage til en grønnere transport for borgerne.

Alle på Bornholm har en rolle at spille, når transportvaner skal ændres og transporten skal gøres grøn. Derfor er borger- og interessentinddragelsen central i arbejdet med strategien. Processen skal sikre, at borgere, erhvervslivet, organisationer m.fl. kan komme med relevante input, samtidig med, at parterne får indsigt i de udfordringer på transportområdet, som Bornholm står overfor.

Online borgermøde mandag 10. maj 2021

I arbejdet med strategien for grøn mobilitet er borgernes stemme vigtig. Der har allerede været afholdt møder om strategien med bornholmske virksomheder, brancheorganisationer, energisektoren og borgerforeninger.

Formand for Særligt udvalg om Klima- og Bæredygtighed, Caroline Meyer White, siger:
"For at være en grøn ø, er det afgørende at få omstillet transporten på Bornholm. I kommunens udvalg for Klima og Bæredygtighed rådfører vi os med de bornholmske organisationer, virksomheder og borgere, samt eksperter på området. På borgermødet d. 10. maj håber vi at få en masse gode perspektiver fra bornholmerne til, hvordan vi understøtter gode rammer for skift til elbil, hvordan flere kommer op på cyklen til hverdags transport og hvordan delebiler, samkørsel og kollektiv transport kan gøres mere attraktiv for flere."

Mandag 10. maj kl. 19-21 inviterer Særligt udvalg om Klima og Bæredygtighed og Bornholms Regionskommune til borgermøde. På grund af Covid-19 restriktionerne gennemføres mødet online. Vi håber, at mange interesserede bornholmere vil deltage og komme med deres ideer og input. Download invitationen til mødet og læs mere: Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.pdf

Borgermøde om Grøn Transport INVITATION.jpg

Borgerhøring fra mandag 3. maj - mandag 17. maj

I forbindelse med borgermødet afvikles også en borgerhøring. Høringen er åben i to uger fra mandag 3. til  mandag 17. maj 2021. Læs om borgerhøringen her: Høringer Indkaldelse af ideer og forslag vedrørende Bornholms strategi for grøn mobilitet (brk.dk)

Strategien for grøn mobilitet forventes godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret 2021.

For yderligere spørgsmål til strategien for grøn mobilitet kontakt:
Marie Wibe, projektleder for Strategien for grøn mobilitet
Mail: marie.wibe@brk.dk – mobil 24 59 19 72.

Emil-Sebastian Juul-Pedersen, udviklingskonsulent i Udvikling
Mail: emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk - mobil 29 33 27 38.