Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholms Regionskommune søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

Bornholms Regionskommune søger om 60 mio. kr. fra statslig pulje

27-09-2019

Bornholms Regionskommune har nu sendt sin ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om tilskud via puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Kommunen ansøger om 60 mio. kr. som i runde tal svarer til det, den har mistet i udligning på det såkaldte statslige tilbagegangskriterie.

Trods en positiv udvikling i finansieringsgrundlaget placerer Bornholm sig blandt de dårligst stillede kommuner på landets socioøkonomiske index. Det skyldes blandt andet, at Bornholm har en skæv aldersfordeling med en stor andel af ældre ift. andelen af børn, unge og erhvervsaktive. Det øger presset på økonomien. En fremskrivning af arbejdskraftbalancen viser også, at vi på Bornholm vil mangle kvalificeret arbejdskraft indenfor en kort årrække.

Det forventes at der vil være svar på ansøgningen fra Social og Indenrigsministeriet den 7. oktober i år.