Billede af skoleklasse
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder De bornholmske grundskoleelever vil på efterskole

De bornholmske grundskoleelever vil på efterskole

20-03-2019

Den 1. marts var der landet over ansøgningsfrist for elever i grundskolen til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse eller et 10. klassetilbud.

 
En statistik udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm vidner om en ny tendens blandt eleverne i de bornholmske 9. klasser og 10. klasser. "Det største statistiske udsving er at finde i antallet af elever, der har søgt om optagelse på en efterskole", udtaler Gitte Hagelskjær Svart, leder af Ungeporten og Ungdommens Uddannelsesvejledning Bornholm. "I 2018 søgte 61 elever fra Bornholm ind på en efterskole. I år er antallet steget til 95 elever". En næsten tilsvarende stigning ses i antallet af elever, der efter sommerferien ønsker at begynde i en af øens 10. klasser. Samtidig oplever ungdomsuddannelserne en tilbagegang i antallet af ansøgere fra de bornholmske grundskoler fra 304 elever i 2018 til 290 elever i 2019. Lokalt er antallet af ansøgere til ungdomsuddannelserne på Campus Bornholm i 2019 stort set identisk med antallet af ansøgere i 2018, når samtlige ansøgere medregnes i statistikken. Tallene skal sammenholdes med, at årgangen af elever, der afslutter 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er 60 elever større end årgangen af elever, der afsluttede 9. klasse eller 10. klasse på Bornholm i 2018.

 

Den statistiske ændring i søgetallene skyldes ifølge Gitte Hagelskjær Svart flere forskellige forhold. "Mange elever oplever tiden i et 10. klassetilbud som en mulighed for at udvikle sig henimod at træffe det valg, der for eleverne ikke kun er et valg af ungdomsuddannelse, men også et valg af karrierevej og identitet".

 

Gitte Hagelskjær Svart fremhæver samtidig, at der blandt de elever, der afslutter 9. eller 10. klasse på Bornholm i 2019, er en del elever, som på nuværende tidspunkt ikke er vurderet parate til at påbegynde en ungdomsuddannelse. "De nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne har gjort det nødvendigt for en del elever at søge mod et 10. klassetilbud, inden de er endeligt klar til at søge om optagelse på en ungdomsuddannelse".

 

I den forbindelse skal søgningen mod efterskoler ifølge Gitte Hagelskjær Svart anerkendes som et reflekteret valg. "Eleverne ved typisk, at efterskoler har fokus på udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, kompetencer der alle er centrale, når eleverne skal vælge ungdomsuddannelse".