Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder De små børns Bornholm tager hul på fire år mere

De små børns Bornholm tager hul på fire år mere

11-01-2024

​​​​​​​​​Bornholms Regionskommunes nyskabende program på børneområdet har netop modtaget støtte fra Egmont Fonden til at fortsætte arbejdet med at give alle små bornholmere en god start på livet. De små børns Bornholm har en vision om, at Bornholm skal være en ø med chancelighed, hvor de mindste bornholmere får den bedst mulige start på livet sammen med deres familier.

Styrkelse af sproget hos de helt små, fællesskaber og støtte til nybagte børnefamilier og gode samarbejder mellem jordemødre og kommune. Det er nogle af de initiativer, som De små børns Bornholm de seneste fire år har indført for at give de mindste bornholmere den bedst mulige start på livet.

”I stedet for at putte småbørnsfamilierne i en kasse, skiller vi kassen ad og bruger brædderne til at bygge bro til småbørnsfamilierne, der hvor de er. For jo tidligere vi sætter ind i deres liv, desto stærkere fundament skaber vi for børnene og familiernes trivsel. Det er en investering i vores børns fremtid, i vores ø’s fremtid”, siger Jacob Trøst (C), borgmester i Bornholms Regionskommune.

Mange nybagte bornholmske familier har de senere år været i berøring med et eller flere af de initiativer, som De små børns Bornholm har søsat. På fødegangen har jordemødrene styrket samarbejdet med kommunale samarbejdspartnere, så flere kan få det rigtige tilbud, fx hvis mor eller far har en efterfødselsreaktion. Der er afprøvet nye måder at skabe kontakt til småbørnsfamilierne på gennem bl.a. hjemmebesøg, hvor både pædagogen fra vuggestuen og sundhedsplejersken er med. Og lokale foreninger og organisationer har sammen tilbudt nye fællesskaber som fx fællesspisning, legestuer eller familiegymnastik. 

Med støtten fra Egmont Fonden og kommunalpolitisk opbakning kan De små børns Bornholm nu fortsættes og udvikles, så endnu flere kan få glæde af initiativerne. 

” De første 1.000 dage i et børneliv er afgørende for, hvilket liv der kommer til at forme sig for det barn. Derfor er det vigtigt, at alle små børn får en tryg start, så de får mulighed for at lære og udvikle sig. Vi er glade for at støtte det gode arbejde, som De små børns Bornholm gør for de mindste bornholmere og deres familier og håber, at mange andre danske kommuner vil lade sig inspirere”, siger Heidi Sørensen, direktør i Egmonts Fondssekretariat.

En god håndfuld af landets kommuner har allerede vist interesse for De små børns Bornholm, og det er ambitionen, at flere vil lade sig inspirere.    

Støtten fra Egmont Fonden skal blandt andet gå til at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund med målet om at skabe en lokal bevægelse, hvor bornholmerne ser børneområdet som noget, alle kan bidrage til – om man er nabo, virksomhedsejer eller frivillig i den lokale idrætsforening.

”Med den fortsættelse af De s​må børns Bornholm, som vi får mulighed for at lave med bevillingen fra Egmont Fonden, kan vi arbejde videre med at skabe nødvendige forandringer for vores børn og familier. Vi skal insistere på og holde fast i de gode spor, som der er lagt med programmet for De små børns Bornholm.Evalueringen fra VIVE fortæller os tydeligt, at vi skal turde at holde fast, hvis vi skal have forhåbninger om at finde løsninger til de vilde problemer, som vi står overfor i vores, såvel som i andre, kommuner.”, siger Morten Riis (Ø), viceborgmester og forperson for Børne- og Skoleudvalget i Bornholms Regionskommune.Fakta

Egmont Fonden støtter De små børns Bornholm med ca. 5 mio. kr. i perioden 2024-2027. Støtten skal særligt bruges på tre indsatsområder:

1) Samarbejdet mellem kommune og civilsamfund fortsættes og styrkes. De små børns Bornholm har etableret Bornholms Børnealliance, hvor lokale foreninger, kulturinstitutioner, organisationer, borgerforeninger m.fl. samles om indsatsen for de små medborgere. Ambitionen er at skabe en lokal bevægelse, hvor bornholmerne ser børneområdet som noget, alle kan bidrage til – om man er nabo, virksomhedsejer eller frivillig i den lokale idrætsforening.

2) Inddragelse af små børn og deres familier fortsættes og styrkes. For at lave de rette tilbud til den rette tid, igangsættes yderligere aktiviteter, hvor børn og familier inddrages, så kommunen kan få mere viden om småbørnsfamiliernes hverdagsliv, hvad der er svært og hvad de ønsker sig mere af.

3) Efterfødselsgrupper, der er afprøvet med succes efter metoden ”Tryghedscirklen”. Samme metode vil også i årene frem udbredes til professionelle i udvalgte børnehuse, til gavn for forældresamarbejdet om den trygge opvækst.

I efteråret 2023 udkom Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) med en evaluering, der konkluderede, at De små børns Bornholm har potentiale for at gøre en forskel for øens mindste borgere og er rigtig godt på vej. Anbefalingen fra VIVE var, at man ikke giver slip nu, men fortsætter arbejdet med at afprøve nye metoder på børneområdet.

De små børns Bornholm bliver udviklet i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS, et projekt- og videnshus der udvikler nye sociale løsninger bl.a. i samarbejde med landets kommuner.