Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Enighed i kommunalbestyrelsen om analyse af ældreområdet

Enighed i kommunalbestyrelsen om analyse af ældreområdet

28-06-2018
Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte her til aften for et forslag om at gennemføre en grundig undersøgelse og analyse af kommunens ældreområde. Analysens mål er overordnet set at sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. Medarbejderne på området skal tages med på råd og involveres.

Der er lagt op til en tre-årig analyse, men problemer der kan løses undervejs, vil naturligvis blive løst. Analysen skal indfri fire delmål:
 
- der skal skabes et sundere arbejdsmiljø for medarbejderne
- organiseringen af medarbejdernes opgaver skal effektiviseres
- budgettet skal holdes
- der skal være klar kommunikation om, hvad borgere, brugere, pårørende og medarbejdere, interesseorganisationer og omverdenen kan forvente af ældreplejen

Blandt deltagerne i analysearbejdet er direktionen i Bornholms Regionskommune, borgmester Winni Grosbøll (A), formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Bjarne Hartung Kirkegaard (K) og repræsentanter for medarbejderne i hjemmeplejen.