Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Første fase af Ældreundersøgelsen er i hus

Første fase af Ældreundersøgelsen er i hus

21-12-2018

Efter indsamling af en del data og fire temamøder er kommunens ældreområde godt stillet til at lægge planer for, hvordan indsatsen på området skal fornyes og have et løft. Følgegruppen bag undersøgelsen fik i denne uge fremlagt resultaterne af de sidste måneders arbejde.

I løbet af de sidste fire måneder har medarbejdere og ledere fra kommunens hjemmepleje og plejeboliger mødtes til fire temamøder. Emnerne har blandt andet været; styring og planlægning, kerneopgaven, medarbejdernes sygefravær og arbejdsmiljø, ledelse og organisering samt fakta og tørre tal. Målet med møderne var at oparbejde viden og indsigt fra ældreområdet og at inddrage og involvere medarbejderne og lederne.

I denne uge mødtes den politiske følgegruppe så for at få en afrapportering. Formand for følgegruppen, borgmester Winni Grosbøll siger:

"Det er helt tydeligt, at der er blevet lagt en engageret og seriøs indsats i arbejdet, og derfor vil vi selvfølgelig også lytte og se på de løsninger, som medarbejdere og ledere peger på. Processen betyder også, at vi nu i endnu højere grad end tidligere kan agere ud fra brugbare fakta i stedet for løse antagelser, enkeltoplevelser og myter."

I det hele taget var der bred tilfredshed blandt følgegruppens medlemmer med den kortlægning, som er blevet foretaget. Blandt de, som har deltaget i temamøderne, var nogle af de vigtigste emner blandt andet den måde hjemmeplejen og plejeboligerne er styret og organiseret på. Det kom flere gang frem, at der er markant forskel på hjemmeplejen og plejeboligerne, og at der kan være flere ting, man bør lære af hinanden.

Formanden for Bornholms Ældreråd, Erik A. Larsen siger:

"Der er rigtig mange fra vores kreds, som følger arbejdet og henvender sig til mig, og jeg kan heldigvis sige, at vi er godt tilfredse med processen, og vi følger den nøje."

Fra Ældre Sagen på Bornholm lyder det således fra Steen Sejfert Larsen:

"Vi er kommet et godt stykke på vej, og det bliver interessant at se, hvordan vi kan bruge den nye viden til konkrete forslag, som vil have en stor og positiv betydning for ældre borgere på Bornholm." 

Processen med at forny og løfte hele ældreområdet befinder sig fortsat i den analytiske fase, hvor der stadig bliver indhentet data og tænkt og talt om tingene. På mødet i følgegruppen talte flere dog om, at der skal sikres en god overgang for borgerne, når de går fra at have modtaget hjælp fra hjemmeplejen til indflytning i en plejebolig. At man kunne etablere et coachteam, der kan rykke ud og hjælpe medarbejderteams, som har problemer med trivsel eller sygefravær. At der skal skrues op for dialogen med borgere, der får ydelser fra Hjemmeplejen, og at der bør bruges kræfter på, at afstemme forventningerne mellem borgere og BRK om serviceniveauet på ældreområdet. 

Følgegruppen mødes igen i slutningen af marts i det nye år.