Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Første skridt til undersøgelse af ældreområdet er taget

Første skridt til undersøgelse af ældreområdet er taget

18-09-2018

Kommunalbestyrelsen besluttede før sommeren at gennemføre en analyse af ældreområdet. Slutmålet er at sikre, at ressourcerne til ældreområdet anvendes, så de skaber størst mulig værdi for borgerne. I fredags samledes for første gang den følgegruppe, der skal give input og præge analysen fra sidelinjen.

I fredags mødtes for første gang omkring 20 interessenter som tilsammen udgør den følgegruppe, der på tæt hold skal give input til arbejdet med undersøgelsen af hele kommunens ældreområde. Gruppen har borgmester Winni Grosbøll i spidsen og Social- og Sundhedsformanden, Bjarne Hartung Kirkegaard som næstformand. Derudover deltager både faglige organisationer som FOA og Dansk Sygeplejeråd samt repræsentanter fra brugerorganisationerne Faglige seniorer, Ældresagen og Ældrerådet. Fra BRK deltager blandt andet relevante fagpersoner, chefer, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

Fredagens møde i følgegruppen fandt sted på Vibegård, hvor man både fik talt om, hvorfor undersøgelsen skal gennemføres, den aktuelle status og om, hvad der skal ske i den kommende tid. Formand for følgegruppen, Winni Grosbøll siger:

"Dejligt, at vi nu har fået taget hul på arbejdet for at forbedre trivslen og arbejdsglæden på ældreområdet. Og det er også dejligt at mærke det store engagement til at tage fat, der var rundt om bordet i fredags. Alle de mange parter på området har en lyst og vilje til, at det her skal lykkes til glæde for de ældre på Bornholm og for alle vores medarbejdere i ældreområdet."

På mødet blev det fortalt, at der er faldet ro på området og en del af medarbejderne virker lettede over, at deres arbejdsområde og arbejdsbetingelser, nu bliver taget op til revurdering.

Rikke Tolstrup, tillidsrepræsentant for FOA i Center for ældre deltog i fredagens møde, hun siger:

"Vi hilser undersøgelsen velkommen og har kunnet mærke en spirende optimisme hos vores medlemmer. Det er hårdt at arbejde inden for et område, der ofte har fået hård kritik, så vi ser frem til at billedet forhåbentlig bliver mere nuanceret, når tingene løbende forandres. Vi sætter stor pris på, at medarbejdernes trivsel er blandt de væsentlige emner for undersøgelsen".

Formanden for Bornholms Ældreråd, Erik A. Larsen er også positiv:
"Jeg kan kun være tilfreds med, at hele ældreområdet nu får en større positiv opmærksomhed, og umiddelbart ser det ud til, at retningen og planerne for undersøgelsen kan bringe noget godt til området."

I løbet af efteråret bliver der udarbejdet analyser, som skal give viden og indsigt om den eksisterende organisering på ældreområdet. På den baggrund skal det vurderes, om der er forbedringsmuligheder og hvis ja, skal det fastlægges, hvad der skal til, hvor det skal ske og i hvilket tempo. 

Næste konkrete step bliver et Kick Off arrangement 11. oktober. Her inviteres et bredt udvalg af personer, som på forskellig vis vil blive involveret i processen med at kigge dybt ind i ældreområdet.

Følgegruppens medlemmer

 • Formand: Borgmesteren
 • Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard
 • Koncerndirektør: Johannes Nilsson
 • Ældrechef og formand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Birgit Mortensen
 • Næstformand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Hanne Jørgensen
 • Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED,Center for ældre: Sussi Birkebæk Lau
 • Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Jeanette Bech
 • Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Lone Christoffersen
 • Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområded: Laila Regnarson
 • Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Charlotte Lind
 • Næsteformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Rikke Bojer Knudsen
 • Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen: Kim Bent Hansen
 • Arbejdsmiljørepræsentant, Center Ældre: Winnie Danshøj Grøtner
 • Projektleder, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: Mads Plesner Larsen
 • Kommunikationskonsulent, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: Gitte Bisse Bertelsen
 • Formand, CenterMED, Center for Sundhed: Trine Dorow
 • Næstformand, CenterMED, Center for Sundhed: Connie Mogensen
 • FOA repræsentant: Dorthe Pedersen, Rikke Tolstrup (suppleant)
 • Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden: Lene Skielboe
 • Formand, Bornholms Ældreråd: Erik A. Larsen
 • Formand, Faglige Seniorer, FOA seniorklub: Ingrid Haagensen (suppleant)
 • Formand, Ældre Politisk Udvalg, Ældre Sagen: Steen Sejfret Larsen (suppleant)