Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Flagdagen 5. september bliver fejret på Store Torv i Rønne

Flagdagen 5. september bliver fejret på Store Torv i Rønne

30-08-2019

Bornholms Veteran Forum (BVF), Forum for tidligere udsendte byder velkommen til højtideligholdelse af FLAGDAGEN.

Det sker torsdag 5. september 2019 på St. Torv i Rønne

Den 5. september er national Flagdag for Danmarks Udsendte, og markeres i stort set samtlige af landets 98 kommuner. Det hele begyndte på Bornholm for 10 år siden, med daværende overkonstabel af første grad, Kim Eg Thygesen, som initiativtager.

Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. At vise anerkendelse af den indsats, som udsendte fra Danmark har ydet i nu mere end 50 år i forskellige dele af verdens brændpunkter. Det være sig fredsskabende og –bevarende indsatser, men også andre indsatser i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, skovbrande mv..

Som repræsentant for det officielle Bornholm stor Beredskabsstaben Bornholm som arrangør, og som den praktiske tovholder står Bornholms Veteran Forum.

Dannebrog vil vaje fra alle de kommunale administrationsbygninger og fra de mange flagstænger i og omkring Rønne bymidte. Forhåbningen blandt arrangørerne er at der også vil vaje Dannebrog fra rigtig mange private husstande.

Program

Kl. 15.00. Beredskabsstyrelsen opstiller et par telte, hvor der vil være adgang til noget information om veteranindsatsen på Bornholm, herunder om de forskellige tilbud for f.eks. pårørende og børn.

Sammen med Forsvarsmuseet vil Beredskabsstyrelsen også på pladsen opstille køretøjer, der har relevans til danske udsendelser.

Kl. 16.30 vil der være den traditionelle og store parade fra pladsen bag Velkomstcentret på havnen, der vil bevæge sig til Store Torv via Snellemark, anført af Bornholmergarden.

Viceborgmester Morten Riis vil byde velkommen og hovedtaleren i år vil være det lokalvalgte folketingsmedlem og nye miljøminister, Lea Wermelin.

Som et nyt indslag vil der efter hovedtalen blive uddelt medaljer og diplomer til børn og unge af bornholmske veteraner. 29 børn og unge er registreret til at modtage en medalje.

Overrækkelsen forestås af tidligere udsendt chefsergent P. H. Sørensen fra kasernen og miljøminister Lea Wermelin.

Familienetværket i Danmark sørger for at denne overrækkelse af medaljer til børn og unge af veteraner kan lade sig gøre. Efter denne del aftræder marchkolonnerne på torvet, og der vil blive budt på sandwich og drikkelse i den ene af teltpavillonerne.

Følgende enheder, organisationer og foreninger, deltager:

· Det Bornholmske Hjemmeværn med kommandantens fane samt underafdelinger

· Gardehusarregimentet/Opklaringsbataljonen

· Radarhoved Bornholm

· Bornholms politi

· Bornholms Politiforening

· Beredskabsstyrelsen på Bornholm

· Beredskabsforbundet Bornholm

· Bornholms Veteran Forum

· Danmarks Veteraner - Bornholm

· Garderforeningen Bornholm

· Bornholms Marineforening

· Folk og Sikkerhed Bornholm

· Forsvarsbrødrene på Bornholm

· Bornholmergarden