Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Folkeskolerne går sammen om at blive bedre

Folkeskolerne går sammen om at blive bedre

04-10-2018

I de kommende uger tager de bornholmske folkeskoler hul på en række møder, der blandt andet skal handle om deres trivsel, faglige niveau, og kommunikation. Konklusionerne fra møderne skal bruges til at gøre folkeskolen på Bornholm bedre.

Folkeskolerne på Bornholm er gået sammen om en fælles indsats, der skal føre til, at de bliver mere attraktive for både børn, forældre og medarbejdere. Opgaven bliver at byde ind på, hvilke mål der skal være fælles for skolerne samt, hvad de vil gøre inden for fem udvalgte fokusområder; god trivsel, høj faglighed, gode rammer og vilkår, en folkeskole for alle og kommunikation.

Fokusområderne er udvalgt på baggrund af blandt andet den feedback, der kom fra bornholmske forældre i forbindelse med Skoleundersøgelsen 2018, som blev sat i værk af  Børne- og Skoleudvalget. I undersøgelsen viste det sig, at 50 procent af de adspurgte samlet set var tilfredse med folkeskolen, men at 25 procent ikke var. En anden tydelig indikator på at noget skal blive bedre, er det faktum, at der er sket en vandring væk fra folkeskolen, en tendens der også ses nationalt, men som er mest udtalt på Bornholm.
 

Skolerne er i fuld gang

I den sidste måned har skolernes ledelser i samarbejde med kommunen knoklet på for at tilrettelægge et fælles forløb, der skal føre til et samlet løft af folkeskolen. Der ligger et debatoplæg klart under titlen "En fælles indsats", og i løbet af de kommende syv uger vil forældre, elever, medarbejdere og lokale samarbejdspartnere blive inviteret til en snak - men i særdeleshed til at komme med bud på, hvad der skal gøres for at løfte folkeskolen.

Koncerndirektør i BRK og fungerende skolechef, Johannes Nilsson siger:

"Vi ønsker, at debatten bliver så konkret og handlingsorienteret som overhovedet muligt. Vi skal helt ind til kernen af, hvad der virkelig vil gøre en forskel for den fælles, såvel som for den enkelte, folkeskole. Der er meget, som
man kunne gøre – men, hvad er det vi skal gøre – det skal vi sammen finde ud af."

De enkelte skoler er godt på vej med at planlægge, hvilke typer møder der skal holdes med hvem, og hvornår. Elever, forældre og medarbejdere vil blive involveret, og flere steder planlægger man at holde borgermøder for også at involvere lokalområderne. Skolebestyrelserne er også involveret og har sammen med skolelederen ansvar for at indsamle den enkelte skoles input.

Politikerne er med

Fra politisk hold følges arbejdet tæt af Børne- og Skoleudvalget med formand, Morten Riis i spidsen. I december måned holdes et temamøde om udviklingen af Folkeskolen Bornholm, og Børne- og Skoleudvalget behandler den endelige plan for en fælles indsats for folkeskolen. I februar 2019 skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til planen og til, hvordan midlerne i budgettet skal prioriteres.