Billede af rådhus
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Høring vedrørende budget 2021

Høring vedrørende budget 2021

08-09-2020

Nye og ændrede forslag vedr. budget 2021 sendes i høring og til kommentering

I dag sendes nye og ændrede spareforslag, anlægsforslag og opprioriteringsforslag i høring og til kommentering.

Materialet kan findes på kommunens hjemmeside.

Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2021

En enig kommunalbestyrelse indgik den 28. august en aftale om budgettet for 2021 og efterfølgende år. Budgetarbejdet kunne i år tage udgangspunkt i et økonomisk råderum med mulighed for en udvidelse af udgifterne. Det skyldes det nye udligningssystem, der har betydet, at Bornholms Regionskommune får væsentlig flere penge tilført af staten end tidligere.

Dertil var der udarbejdet et sparekatalog på 15. mio. kr., som besluttet tidligere på året. Der er ud fra dette medtaget en række besparelser, hvor konsekvenserne vurderes at være begrænsede. Dette har også medvirket til at give plads til at tildele flere midler til en række områder samt imødekomme ansøgninger fra eksterne parter.

Beskeden om tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fik kommunen først efter at budgetforhandlingerne var afsluttede. Der var indregnet et mindre tilskud på 12 mio. kr. i budgetgrundlaget. En eventuel udmøntning af de ekstra midler indgår ikke i det udsendte materiale.

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning
Kommunalbestyrelsen sender spareforslagene i høring hos de høringsberettigede parter og til drøftelse i MED-systemet forud for budgetvedtagelsen. Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Forslagene er i høring frem til mandag den 21. september 2020 kl. 12.00.