Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Hjælp med at bevare vores vej- og grøftekanter

Hjælp med at bevare vores vej- og grøftekanter

06-05-2021

Vej- og grøftekanterne løber gennem hele det bornholmske landskab. De er meget synlige og opleves af mange mennesker hver dag. Vej- og grøftekanter plejes og forvaltes af regionskommunen og har et samlet areal på ca. 500 ha. Vej- og grøftekanterne er vigtige elementer for at sikre trafiksikre veje med gode muligheder for afvanding.

Regionskommunen vedligeholder og plejer vej- og grøftekanter af hensyn til trafiksikkerheden, driftshensyn for landmænd med frøavl og for det plante og dyreliv der findes i grøftekanterne. Slåningen af vej- og grøftekanter på landet har siden 2004 fulgt "Plan for bevarelse og pleje af Vej- og Grøftekanter".

Slåningen bliver ikke ens i alle vej- og grøftekanter, idet der kan være forskellige hensyn at tage på forskellige strækninger. Nogen kan måske synes at det ser uordentligt ud - men slåningspraksis er et resultat af den afvejning der er foretaget mellem forskellige hensyn, herunder trafiksikkerhed, planternes muligheder for at blomstre og sætte frø og dyrenes muligheder for at leve i og vandre langs grøftekanterne. Det er derfor vigtigt at alle der bor op til en grøftekant bistår med at sikre de bedst mulige forhold for plante- og dyrelivet i grøftekanterne.

Som privat lodsejer må man ikke slå vej- og grøftekanter ud for ens ejendom. Selvom det er fristende at tage en tur med havetraktoren - så lad være! Som landmand er det også vigtigt at du får indstillet dine arbejdsredskaber så du ikke kommer til at gødske og sprøjte grøftekanterne eller kommer for tæt på med din plov.

Der bliver slået vej- og grøftekanter i to perioder på året - fra 1. juni og ca. 5 uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.

Hvis regionskommunen konstaterer privat græsklipning på kommunens vejareal vil grundejer blive kontaktet og bedt om at indstille klipningen.

 

Venlig hilsen,

Leif Olsen (F), mobil: 21 51 10 83
Formand for Natur- og Miljøudvalget.