Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Lille stigning i antallet af kommende elever i øens folkeskoler

Lille stigning i antallet af kommende elever i øens folkeskoler

25-02-2021

Årets skoleindskrivning sluttede den 26. januar 2021, og den viser, at øens skoler fastholder niveauet for indskrivningen til 0. klasse i forhold til sidste år. Til sommer kan skolerne sige velkommen til 348 nye bornholmske skolebørn.


Med en lille stigning i antallet af børn, der er indskrevet til det kommende skoleår, fastholder folkeskolen niveauet. Ved dette års indskrivning er tallet på i alt 348 børn imod 342 børn sidste år. Det er vigtigt at forstå, at tallet er et øjebliksbillede, og at det kan nå at ændre sig frem til skolestarten i tilfælde af, at der flytter nye børn til eller fra øen.

I år er 219 af børnene indskrevet på en folkeskole, og 117 er indskrevet på en fri- eller privatskole. Der er blevet søgt om udskudt skolestart for i alt 12 børn, men der er endnu ikke taget stilling til disse ansøgninger.

Ved sidste års skolestart (2020/2021) var der i alt indskrevet 342 børn. Heraf var 215 indskrevet til start i folkeskolen, 116 til privatskole og der var søgt om udskudt skolestart til 11 børn.Indskrivning til kommende skoleår.PNG

Overordnet tendens

Indskrivningen til 0. klasse i skoleåret 2021/2022 afspejler en overordnet tendens til, at flere elever på Bornholm tilvælger folkeskolen, idet der ses en samlet tilgang på alle klassetrin i indeværende skoleår på 23 elever siden opgørelsen pr. 5. september 2020. Den procentvise fordeling mellem elever i folkeskolen og elever på fri- og privatskoler er pr. 24. februar 2021 således, at 66% af eleverne i grundskolen på Bornholm går i folkeskole, mens 34% af eleverne går i fri- og privatskole. Pr. 5. september var fordelingen 65,42% i folkeskolen og 34,58% i fri- og privatskolerne i indeværende skoleår.

 

Yderligere informationer:

Skolechef, Trine Schloss Pedersen
Mobil: 61 38 49 71