Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kandidater til ærespriser søges

Kandidater til ærespriser søges

11-06-2020

Hvem skal modtage Bornholms Regionskommunes Kultur- og idrætspris og Frivillighedspris i 2020? Send os dit forslag senest fredag 7. august og vær med til at hædre de ildsjæle, som yder en særlig indsats inden for kultur, idræt og frivilligt socialt arbejde.

Kommunen uddeler igen i år Kultur- og idrætsprisen på maks. 10.000 kr. og Frivillighedsprisen på 20.000 kr. hvoraf halvdelen går til en forening efter prismodtagerens valg. Kender du en person, forening o.a. som du mener, fortjener et skulderklap for sit store arbejde inden for det frivillige sociale område eller kultur- og idrætslivet på Bornholm, så har du nu mulighed for at indstille dem til årets priser.

Frivillighedsprisen uddeles som en påskønnelse af kandidater, der har ydet en særlig frivillig social indsats ved f.eks. at bidrage til indsatser mod ensomhed, fællesskabende aktiviteter i det sociale og kulturelle liv, fremme integration eller iværksætte tiltag, der inspirerer og tiltrækker brugere og frivillige. 

Kultur- og idrætsprisen uddeles for at anerkende personer, der har ydet en ekstraordinær indsats - frivillig eller professionel - for det bornholmske kultur- og idrætsliv samt at give prismodtageren mulighed for at dygtiggøre sig yderligere.

Alle borgere, foreninger, organisationer m.v. på Bornholm kan indstille kandidater til priserne.


Vinderne af årets priser
På baggrund af de indkomne indstillinger vil hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Job-, Udvikling- og Fritidsudvalget i slutningen af august træffe beslutning om, hvem der skal modtage årets Frivillighedspris og Kultur- og idrætspris. Overrækkelsen af priserne vil finde sted i forbindelse med afholdelsen af den nationale frivillighedsdag Frivillig Fredag den 25. september 2020 i Rønne idrætshal.


Send dit forslag
Skriv en begrundet indstilling på højst en halv A4 side, og send den til kf@brk.dk eller Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 7. august 2020.


Vigtigt! Husk at angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den person eller forening m.v., som du indstiller.

For yderligere oplysninger:
Birgitte Eybye, Frivillighedskoordinator, tlf. 56  92 60 56.
Louise Krogsriis, Kulturkonsulent, tlf. 56 92 13 23.

Trompetist.png