Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunalbestyrelsen holder sidste møde før sommerferien i aften

Kommunalbestyrelsen holder sidste møde før sommerferien i aften

27-06-2019

I aften mødes kommunalbstyrelsen for sidste gang inden, der bliver holdt sommerferie. Der er lagt op til en lang aften med mange punkter på dagsordenen. Du kan følge mødet fra kl. 18.00 på TV 2 Bornholm.

Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Samarbejdsmuligheder med Campus Bornholm om 10. klasse
  åbent 3 Rammer for hovedansøgning til De Små Børns Bornholm
  åbent 4 Godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019 – 2023 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
  åbent 5 Vindmølleplanlægning og energistrategi
  åbent 6 BRKs handleplan for Bornholmermålene
  åbent 7 Status Bright Green Island Revitalisering
  åbent 8 Ændring af administrativ praksis vedr. helårsboligpligt i de 8 byer.
  åbent 9 Forslag til ny temalokalplan vedrørende helårsboligformål
  åbent 10 Disponering af statens pulje til landsbyfornyelse 2019
  åbent 11 Godkendelse af strategi for kommuneplanen
  åbent 12 Strategisk udviklingsplan for Rønne
  åbent 13 Opfølgning på proces om anvendelsen af Dams Gård
  åbent 14 Endelig vedtagelse af planer for boligbyggeri ved Tejn Havn
  åbent 15 Anmodning om planlægning for et erhvervsområde øst for Vibegård
  åbent 16 Lokalplan nr. 111 Boligområde ved Kommandanthøjen og kommuneplantillæg nr. 035
  åbent 17 Miljørapport og tidsplan for museumskompleks i Rø
  åbent 18 Orientering om og anlægsbevillinger til Aakirkeby Områdefornyelse
  åbent 19 Anlægsbevilling til sikring af lodsekajen på Gudhjem Havn
  åbent 20 Anlægsbevilling til vejprojekt i Hammerhavn
  åbent 21 Anlægsbevilling til renovering af havnekontoret på Svaneke Havn, etape 1
  åbent 22 Ændring af udlæg til sikringsarbejder på Arnager Bådehavn
  åbent 23 Orientering om høringssvar for Nord Stream 2 - Sydøst rute – VVM rapport
  åbent 24 Likviditetsoversigter 31. maj 2019
  åbent 25 Samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2019
  åbent 26 Beretning nr. 35 og endelig godkendelse af regnskab 2018
  åbent 27 Anmodning om udtræden af Bornholms Kommunalbestyrelse og indtræden af stedfortræder
  åbent 28 Nedlæggelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalget
  åbent 29 Udpegning af erhvervsrepræsentant til Center for Regional- og turismeforskning
  åbent 30 Godkendelse af vedtægtsændring - Bornholms Teater
  åbent 31 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 104 Lukket punkt: anlægsbevilling
  lukket 105 Lukket punkt: anlægsbevilling