Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen åbner for ny tilskudsordning til energirenovering af boliger

Kommunen åbner for ny tilskudsordning til energirenovering af boliger

20-05-2020

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har besluttet at åbne en tilskudsordning, hvor ejere af boliger med energimærke D-G kan få op til 40 procent i tilskud til at få renoveret eller udskiftet døre og vinduer. Ønsket er at mindske energiforbruget - og samtidig skaffe arbejde til håndværkerfagene.

Alt for mange boliger på Bornholm har et meget højt energiforbrug og trænger til tiltag, der kan mindske forbruget og højne beboernes livskvalitet. Kommunens Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalg har derfor besluttet at give mulighed for økonomisk tilskud til boliger med energimærke D-G, som skal have renoveret eller udskiftet døre og vinduer. De boliger, der kan søges om tilskud til, skal være beboet af ejeren, være opført før 1960 og dertil altså have energimærke D eller et, der er dårligere.

Midlerne i tilskudsordningen kommer dels fra statens pulje til landsbyfornyelse og dels fra en pulje afsat af kommunen. Den samlede tilskudspulje er på i alt 1,85 mio. kr. Midlerne fra statens pulje er øremærket boliger beliggende i det åbne land eller i byer med færre end 3.000 indbyggere. Dette er baggrunden for, at det kun er ejere af boliger, der ligger i disse områder, som kan søge.

Midlerne prioriteres således, at der først og fremmest gives tilskud til renovering af vinduer og døre og dernæst til udskiftning. Dette er valgt for at motivere bygningsejere til at få istandsat eksisterende vinduer og døre i stedet for at udskifte med et deraf større ressourceforbrug til følge. Ved renoveringsopgaver vil en større del af tilskuddet desuden gå til arbejdsløn, og tilskuddene kan dermed være med til at sikre arbejdspladser i håndværkerfag, der oplever svære tider grundet Corona.

Der kan søges økonomisk støtte til projekter, som har en samlet udgift på minimum 50.000 kr. Her vil der kunne opnås op til 40 procent i tilskud, dog maksimalt 40.000 kr. Halvdelen af puljen vil blive udloddet i første ansøgningsrunde. Der vil blive udmeldt en runde mere senere på året.

Ansøgningsfrist til første runde er mandag 15. juni 2020. Puljen søges via Bornholms Regionskommunes hjemmeside brk.dk. Her kan interesserede læse mere om ordningen og finde en vejledning til ansøgningsskemaet og de øvrige krav, der stilles for at kunne søge. Afhængigt af antallet af ansøgninger forventes det, at ansøgere vil få svar i midten af juli 2020. LINK: https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istands%C3%A6ttelse.aspx

Øvrige spørgsmål stilles via kontaktinformation på Bornholms Regionskommunes hjemmeside: https://www.brk.dk/Borger/Bolig/Byggeri/Sider/Tilskud-til-istands%C3%A6ttelse.aspx