Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen er på vej med et løft af det bornholmske erhvervsklima

Kommunen er på vej med et løft af det bornholmske erhvervsklima

01-09-2021
​Dansk Industri har netop udgivet deres årlige undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed, der afdækker erhvervsvenligheden i landets kommuner. Bornholms Regionskommune placeres i den samlede vurdering i år på sidstepladsen, hvilket ærgrer kommunens folk, der arbejder for at forbedre vilkårene for erhvervslivet på Bornholm, da der er gang i mange nye tiltag, der netop skal gavne det bornholmske erhvervsliv. Effekten kan dog endnu ikke aflæses, da de er sat i værk i år.

Samtidig peger kommunes erhvervsfolk på, at der er kommet så godt gang i hjulene på Bornholm, at det blandt andet kniber med at rekruttere den rette arbejdskraft, finde nye erhvervsgrunde - og at antallet af byggesager er i voldsom stigning, fordi virksomhederne ønsker at udbygge. Samarbejdet mellem kommune og øens erhvervsliv er derfor også blevet intensiveret blandt andet med faste kvartalsvise dialogmøder og nyhedsbreve. Og selvom der er udfordringer, så er der grundlæggende et positivt samarbejdsklima mellem kommunens administration, erhvervslivet og Dansk Industri Bornholm.

Bornholm er kommet bedre gennem Corona-krisen end forventet
2020 har været præget af Corona-krisen, som det har vist sig at Bornholm er kommet langt bedre igennem, end man fra kommunens side havde turdet håbe på. Overordnet set går det godt for Bornholms og Bornholms erhvervsliv, øen er inde i en hastig udvikling. Ledigheden har aldrig været lavere. Der er igen efterspørgsel på byggegrunde til både erhverv og boligbyggeri. Befolkningsudviklingen er vendt og Bornholms befolkning er stigende efter flere årtiers fald, og efterspørgslen efter boliger er det højeste i mange år. Det betyder meget for Bornholm og for virksomhederne, som oplever ordretilgang, behov for udvidelse af produktionsfaciliteter og mange boligrenoveringer og byggerier giver også stor aktivitet i byggebranchen. Samtidig er der mangel på kvalificeret arbejdskraft både for virksomhederne og for kommunen.

Kommunens konkrete initiativer for at forbedre erhvervsklimaet
Der er ingen tvivl om, at årets undersøgelse af erhvervsvenligheden viser udfordringer i kommunen, som der skal tages ekstra hånd om. Kommunen har dog allerede gang i en lang række initiativer og prioriteringer, som endnu ikke er slået igennem overfor de lokale virksomhederne. Følgende er sket i år ...

 

  • Der er blevet tilført tre nye fuldtidsstillinger til byggesagsbehandling fra januar 2021.
  • Fra 1 halvår 2021 er der for resten af året bevilget flere ressourcer til at løse flaskehalsproblemer i myndighedsenheder, der håndterer andre sider af byggesager fx miljø, spildevand, vej mv.
  • Kommunen er i øjeblikket i gang med at undersøge mulige placeringer for erhvervsarealer, og udarbejder en strategi for fremtidige erhvervsarealer, men det tager tid at få disse arealer klar til udstykning.

  • Der holdes faste dialogmøder hvert kvartal mellem kommunen og erhvervslivet.
  • Der udsendes jævnlige nyhedsbreve fra kommunen til erhvervslivet med status på blandt andet byggesagsbehandlingen.
Heldigvis er der et stort sammenfald mellem Dansk Industris undersøgelses resultater og de prioriterede indsatser, som kommunen allerede er i gang med. Men for at sikre endnu mere optimale løsninger vil især den del i undersøgelsen, der har at gøre med de lokale virksomheders besvarelser blive inddraget i det videre arbejde. Det er et fælles ønske mellem kommunen og erhvervslivet at forbedre erhvervsvenligheden på Bornholm - og heldigvis er kommunen på vej i positiv retning.

Yderligere information:
Allan Westh Job, Centerchef for Job, uddannelse og Rekruttering tlf: 30 18 18 84.
Claus Munk, Centerchef for Regionaludvikling, It og Sekretariat, herunder Byg tlf: 30 18 19 64.
Louise Lyng Bojesen, Centerchef for Natur, Miljø og fritid. tlf: 30 18 14 15.
Christa Lodahl, Erhvervschef, Business Center Bornholm tlf: 30 50 21 28.