Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen rydder op i praksis vedrørende betaling for buskørsel på kommunale botilbud

Kommunen rydder op i praksis vedrørende betaling for buskørsel på kommunale botilbud

13-01-2022

Kommunen har haft en praksis, hvor man har opkrævet penge fra beboere, hvis de benyttede buskørsel i regi af bostedet til for eksempel; kørsel til egen læge, kørsel til aktiviteter, besøg hos familien, frisør, ture ud af huset og lignende.

Fremover vil beboere ikke blive opkrævet penge for denne ydelse. Kommunen burde have ændret denne praksis allerede tilbage i sommeren 2017, hvor Ankestyrelsen i en udtalelse gjorde det klart, at kommuner ikke må opkræve penge for disse private ture (se afgørelsen klik her)

Det er i forbindelse med overgangen til det nye Social-og Sundhedsudvalg, hvor forvaltningen er blevet bedt om at se sig selv efter i sømmene, at man har fundet ud af, at den tidligere praksis endnu ikke var blevet stoppet alle steder i kommunen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, René Danielsson siger:
"Jeg er glad for, at vi nu får ryddet op og får styr på denne praksis, og naturligvis skal borgerne have deres penge tilbage – længere er den ikke. Jeg er også overbevist om, at der kan findes en fornuftig løsning på den fremtidige drift og kørsel med busserne."

Beboere der har betalt for kørsel i regi af bostedet, i perioden sommeren 2017 og frem til udgangen af 2021, vil få tilbagebetalt de penge, som de imod reglerne er blevet opkrævet i perioden. 

I alt er der tale om 138 beboere, som tilsammen har betalt 1.693.204 kr. Hovedparten af de 138 beboere kan forvente at få tilbagebetalt mellem 15.000 kr. – 20.000 kr., dog er der både beboere, der vil få tilbagebetalt langt mindre, ligesom at nogle vil skulle have langt mere udbetalt. Det afgørende for tilbagebetalingens størrelse er, hvor mange buskørsler man har betalt til i perioden. 

De 138 beboere og deres pårørende vil i løbet af kort tid blive orienteret direkte af kommunen omkring tilbagebetalingen.

Social- og Sundhedsudvalget vil på sine møder i februar og marts behandle emnet og se på mulighederne for den fremtidige finansiering af beboernes buskørsel.

Har man spørgsmål, kan man henvende sig til:
Formand for Social og Sundhedsudvalget, René Danielsson mobil 20 33 21 98.
Chef for Psykiatri og Handicap, Margrethe Vogt Thuesen mobil 23 81 17 29.

bus