Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunens velfærdsområder tager skridt til at højne serviceniveauet

Kommunens velfærdsområder tager skridt til at højne serviceniveauet

24-04-2020

På trods af at der fortsat gælder ændrede regler og begrænsninger grundet corona, har kommunens krisestab nu en plan for, hvordan områderne Sundhed og Forebyggelse, Ældre og Psykiatri og Handicap langsomt og løbende kan komme tilbage til det serviceniveau, som er politisk fastlagt for kommunen.

En del af denne uge er af ledelserne inden for kommunens serviceområder Sundhed og Forebyggelse, Ældre og Psykiatri og Handicap blevet brugt på at lægge planer for, hvordan der igen kan skrues en smule op for serviceniveauet samtidig med at retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen overholdes. Det sker efter ønske fra krisestaben.

Borgmester Winni Grosbøll siger:

"Der er mange borgere, der har lidt under nedlukningen af de kommunale tilbud, derfor er det rigtigt dejligt, at vi nu igen kan tilbyde aflastningspladser til vores demente borgere, støtte i eget hjem i socialpsykiatrien og lignende tiltag. Tiltagene følger selvfølgelig sundhedsstyrelsens retningslinjer og vil ske lidt efter lidt og i et tempo, der passer til vores organisation."

Servicedirektør Trine Dorow siger:

"Vi har kigget på, hvordan vi bedst muligt har kunnet imødekomme borgernes behov samtidig med, at vi holder smitterisikoen nede både hos borgerne og hos vores medarbejdere. Vi har sammen identificeret en række initiativer, som vi umiddelbart kan sætte i gang, og som vi forventer kan bringe lidt glæde hos de borgere, der modtager hjælp fra os. Det er dog vigtigt at understrege, at der på ingen måde er tale om en genåbning af vores institutioner, men om at vi udvider vores hidtidige serviceniveau."

Nogle af de initiativer der enten er i gang, eller på vej:

 • Aflastning for familier der har et familiemedlem med demens
 • Øgning af den individuelle bo-støtte hos Psykiatri og Handicap
 • Psykiatri og handicap åbner deres åbne rådgivninger igen - fortrinsvis via telefon
 • Rusmiddelcenteret åbner for fysisk henvendelse
 • Kurset "Lær at tackle angst og stress" tilbydes nu i en online version både for unge og voksne
 • Individuel genoptræning øges, og fysiske træningsforløb for ældre og handicappede genoptages
 • Gåture for ældre udendørs, besøg udendørs på plejecentrene efter aftale
 • Øget rengøring og tøjvask i hjemmeplejen og plejeboligerne
 • Tandplejen er begyndt at indkalde børn og unge til tandeftersyn
 • Visitationsbesøg genoptages
 • Kommunikationscentret indkalder igen borgere vedrørende høre- og synshandicap
 • Forebyggende hjemmebesøg i eget hjem hos borgere +65 genoptages

Der, hvor borgere mødes fysisk med kommunens medarbejdere vil det i videst muligt omfang foregå udendørs i form af et møde med afstand mellem parterne - eller i form af gående møder, walk and talk.