Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommuneplan 2020: ​Kommunen flytter ubebyggede sommerhusområder

Kommuneplan 2020: ​Kommunen flytter ubebyggede sommerhusområder

23-08-2019

I år har alle udlejede sommerhuse været booket i højsæsonen, og der er generelt rift om de sommerhuse, vi har på Bornholm. Samtidig ligger mange sommerhusområder ubebyggede hen. Det vil kommunen gøre noget ved og lægger derfor op til nye sommerhusområder placeret tættere på vandet.

I strategi for kommuneplan 2020 peger kommunalbestyrelsen på fire sommerhusområder, som den vil sløjfe til fordel for fem nye sommerhusområder.

Kommunalbestyrelsen ønsker at få realiseret flere sommerhuse og dermed understøtte turismen. De nuværende sommerhusområder, som den vil sløjfe, har ligget hen i mindst ni år uden at blive bebygget. Kommunalbestyrelsen tror, at baggrunden er, at de ikke ligger attraktivt nok, og kommunalbestyrelsen vil derfor flytte dem til nogle andre og bedre områder, så sommerhusene forhåbentlig bliver bygget.

De nye områder ligger tættere på vandet, og det er ikke længere et krav, at områderne skal ligge bag ved eksisterende bebyggelse, sådan som det ellers har været tidligere. De ny områder skal først optages i et landsplandirektiv, før de kan udlægges i den kommende kommuneplan og herefter lokalplanlægges. De første sommerhuse forventes derfor at kunne bygges i 2021/2022.

Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som sommerhusområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.

Læs strategi for kommuneplan 2020 og giv dit høringssvar, link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/

OBS: Høringsfristen er den 29. august 2019 - høringsperioden blev skudt i gang 4. juli 2019.