Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kulturråd-søger-nye-medlemmer´

Kulturråd-søger-nye-medlemmer´

Kulturråd søger nye medlemmer

Bornholms Regionskommune søger nye medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet for perioden 15. april 2022 - 31. december 2025. Derfor inviteres kulturaktører, foreninger og enkeltpersoner inden for det bornholmske kunst- og kulturliv til at indstille kandidater til de to kulturråd.

Kommunens kulturråd arbejder for at fremme det bornholmske kulturliv og uddeler hvert år tilskud til forskellige kulturaktiviteter på øen. Desuden fungerer rådene som et rådgivningsorgan for politikerne og bidrager til udarbejdelsen af politikker for kulturområdet. Kunst- og Kulturhistorisk Råd arbejder med kunst, kulturhistorie og natur, mens Musik- og Teaterrådet dækker musik, teater, litteratur og film.

I hvert råd sidder ni medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit af kunst- og kulturlivet på Bornholm.

Vi søger følgende medlemmer

Der skal udpeges medlemmer for en ny fireårig valgperiode, og derfor søger vi nye kræfter, der har lyst til at indgå i rådenes arbejde de næste fire år.

Til Kunst- og Kulturhistorisk Råd søger vi:

  • 2 medlemmer med baggrund som udøvende kunstner eller fagperson inden for billedkunst, arkitektur, design, arkæologi eller historie


Til Musik- og Teaterrådet søger vi:

  • 4 medlemmer med baggrund som udøvende kunstner eller fagperson inden for scenekunst, musik, litteratur eller film

Ud over faste medlemmer søger vi også stedfortrædere.

Arbejdet i rådene foregår på frivillig basis, men der ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder. Rådet har tre til fire møder om året.

Du kan læse om Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet på brk.dk.

Sådan indstiller du kandidater 

Alle kulturaktører, foreninger og enkeltpersoner inden for kunst- og kulturlivet på Bornholm inviteres til at indstille sig selv eller andre relevante personer til de ledige pladser.

Skriv en indstilling med en kort begrundelse for optagelse i rådet og send den til kf@brk.dk senest onsdag den 16. marts 2022.

Husk at angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den kandidat, som du indstiller. 

På baggrund af de indstillede kandidater vil de nye medlemmer og deres stedfortrædere blive udpeget af Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget den 6. april 2022. De første rådsmøder forventes at finde sted i slutningen af april.,

For yderligere oplysninger:

Kontakt Louise Krogsriis, kulturkonsulent i Bornholms Regionskommune, tlf.: 5692 1323