Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ledigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torv

Ledigt pølsevognsstade i Rønne på Store Torv

03-12-2019

Pølsevognsstadet på Store Torv i Rønne bliver ledigt i 2020, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen.

Stadepladsen udbydes for en 5-årig periode. Såfremt planerne for ombygning af St. Torv realiseres inden udløb af den 5-årige periode, og der ikke skal være stadeplads på St. Torv, vil kommunen kunne opsige leje af stadepladsen.

Udlejning vil ske i henhold til Pølse- og staderegulativet, og lejen er 26.186 kr. pr. år. Pristalsreguleret pr. 1. oktober 2019. Lejen vil blive pristalsreguleret den 01.01. 2020.

I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen. En skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen.

Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring inden for relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende jobs.

Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link https://www.brk.dk/Borger/Documents/Regulativer/Pølse-%20og%20staderegulativet.pdf eller få det tilsendt, ved henvendelse til:

Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11, eller mail Bettina.Carlsen@brk.dk.

Ansøgning om overtagelse af stadepladesen bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller via mail til nmf@brk.dk og skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 07.01. 2020.