Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Natur og Miljøudvalget drøfter BATs budget for 2019

Natur og Miljøudvalget drøfter BATs budget for 2019

07-01-2019

Efter gennemgangen af underskuddet hos BAT i regnskabsår 2018 er der lavet en prognose for 2019, som viser, at der også i år vil være en ubalance i budgettet, som det ser ud pt. Prognosen viser et mindre underskud end i 2018 som følge af de tiltag, der allerede er iværksat for at nedbringe udgifterne.

At der også ventes en ubalance i 2019 og fremefter skyldes forhold og vilkår, som vi ikke kan justere på såsom høje brændstofpriser.

I prognosen er der blandt andet taget højde for en forventning om, at der i 2019 således fortsat vil være høje brændstofpriser, og at BAT vil have høje udgifter til reparationer, da garantiperioderne for de indkøbte busser er udløbet. Generelt kommer der flere reparationer til, eftersom materiellet bliver slidt. Dertil kommer, at BAT har fået øget kørsel i forhold til tidligere som konsekvens af, at ruter er blevet udvidet.

Budgettet for 2019 og fremefter er på dagsordenen på det kommende møde i Natur- og Miljøudvalget.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for nogle besparelsesforslag i så fald, at det ikke kan acceptere et budget med ubalance.

Der er i alt fremlagt otte spareforslag. Disse er valgt ud fra et hensyn til, hvor færrest passagerer berøres. For eksempel kørsler uden for myldretid, således at transport til og fra arbejde og studier for de flestes vedkommende fortsat sikres. Desuden er der forslag, som berører ruter, hvor der i en vis udstrækning er mulige alternative ruter eller afgange.

Hvis udvalget vælger at iværksætte spareforslag, vil de tidligst kunne gennemføres fra næste køreplansskifte, som er 29. juni 2019.