Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny kontrakt er indgået for brandslukning på Bornholm

Ny kontrakt er indgået for brandslukning på Bornholm

09-04-2021

Ny kontrakt for brandslukning på Bornholm er indgået med Falck Danmark A/S.  Kontrakten gælder for de næste seks år. 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2021, at indgå en ny kontrakt med Falck Danmark A/S omkring "Levering af brandslukningsberedskab, redningstjenesteberedskab og miljøindsatsberedskab, til Bornholms Regionskommune". Aftalen træder i kraft den 1. maj 2021.

Den nye kontrakt løber i 6seks år og med mulighed for forlængelse i 2x2 år. Kontrakten afløser to kontrakter, som udløber med udgangen af april måned 2021. Kontrakten vedrører et samlet udbud for distrikt Rønne og distrikt Nexø inkl. en samlet vagtcentralhåndtering for hele kommunen. Beredskabsstyrelsen Bornholm varetager fortsat de tilsvarende beredskabsopgaver på Nordbornholm.

Aftalen med Falck Danmark A/S er kommet i stand efter et annonceret udbud, hvor Falck Danmark A/S var eneste byder. Aftalen betyder flere nye tiltag på mandskabs- og materielsiden. I et meget positivt og løsningsorienteret forhandlingsforløb har der været stort fokus på at fastholde det høje serviceniveau for borgerne samt et fortsat stort fokus på arbejdsmiljøet for brandfolkene. Blandt andet vil der ske en udskiftning af en række køretøjer, der kommer nyt og topmoderne batteridrevet frigørelsesudstyr ligesom alle brandfolk får nye branddragter der reducerer den enkelte brandmands udsættelse for skadelige partikler under indsats. I samme forbindelse indrettes en soignerings trailer, hvor brandfolkene vil kunne klæde om under og efter større indsatser. Hertil indeholder aftalen også en uddannelsesmæssig opgradering af det faglige niveau for brandfolkene.

Falcks Brandchef Bendt Trustrup siger:

"Det er med stor glæde og ydmyghed, at Falck fortsat skal stå for denne vigtige samfundsopgave på Bornholm. Vi har leveret brandslukning fra stationen i Nexø siden 1972, i Rønne siden 2014, hvor Falck overtog den kommunale del af brandslukningen. Der leveres i dag en meget høj kvalitet på begge stationer. Det kan kun lade sig gøre med et godt samarbejde i det daglige, der er præget af en stor åbenhed, som skaber den nødvendige gensidige tillid - men vigtigst af alt er, vores dedikerede deltidsbrandfolk, som ofrer tid og kræfter på at løse opgaverne på alle tider af døgnet, året rundt. Det stiller store krav til deres familier og arbejdsgivere, som jeg her vil benytte lejligheden til at takke mange gange".