Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ny teknologi i gamle lygtepæle skal sikre bedre ladeinfrastruktur

Ny teknologi i gamle lygtepæle skal sikre bedre ladeinfrastruktur

18-05-2022

I et nyt forskningsprojekt støttet af Vissing Fonden bliver 10 lygtepæle på Bornholm omdannet til ladestandere. I projektet vil DTU i samarbejde med Bornholms Energi & Forsyning og Bornholms Regionskommune afprøve etablering af ladeteknologi i udvalgte lygtepæle i de gamle kulturhistoriske områder på Bornholm.

Omstillingen af personbiler til elbiler er centralt for den grønne omstilling på Bornholm. En nem adgang til ladeinfrastruktur er væsentlig for at få det til at lykkes. Ladetilgængelighed er et vigtigt parameter for bilejere, der skal beslutte, om de vil købe en elbil. Derfor er Bornholms Regionskommune, DTU og Bornholms Energi & Forsyning glade for, at Vissing Fonden har valgt at støtte forsøgsprojektet med Bornholm som test-ø. Det skal undersøges, om det lovgivningsmæssigt, teknisk og rent praktisk kan lade sig gøre at oplade elbiler direkte fra lygtepæle i de kulturhistoriske områder på Bornholm.

"I Vissing Fonden støtter vi forskning i bæredygtig energi for alle. Forskningsprojektet med ladestandere i lygtepæle opfylder til fulde vores målsætning om at støtte grøn omstilling på energiområdet. Perspektiverne er store – ikke bare for Bornholm – men for områder og byer i Danmark og internationalt, hvis forskningsprojektet kan bidrage til at sikre tilstrækkeligt med ladestandere i byerne til fremtidens mange elbiler. Vi ser frem til at følge forskningsprojektet nøje", siger formanden for bestyrelsen i Vissing Fonden, Hans-Henrik Eriksen.

Projektet skal imødekomme beboere i kulturhistoriske områder

Mange af de kommende elbils-ejere på Bornholm vil kunne oplade på egen grund ved hjemmet. I de gamle bornholmske kulturhistoriske områder er det for de fleste ikke muligt at parkere på egen grund og dermed ikke muligt at lade fra egen ladestander. Ved at imødekomme flere beboere med lademulighed tæt på deres bopæl bidrager projektet til den grønne omstilling, der er central for Bornholms Regionskommunes arbejde med strategi for grøn mobilitet. Både i form af at skabe bedre ladeinfrastruktur på Bornholm og ved at medvirke til hurtigere udbredelse af elbiler.

"Det er vigtigt, at vi på Bornholm arbejder for at skabe tilgængelig ladeinfrastruktur for alle øens borgere. Hvis vi kan bruge eksisterende lygtepæle som ladestandere, kan det være en interessant løsning i kulturhistoriske områder, hvor få beboere har egen parkering og hvor gader og stræder ofte er for smalle til, at der kan opstilles egentlige ladestandere", siger borgmester Jacob Trøst. 

Projektets hypotese
Det antages, at brugen af lygtepæle til udbredelse af ladeinfrastruktur i byer på Bornholm såvel som i resten af Danmark kan gøre det billigere at udrulle ladeinfrastruktur i Danmark og samtidig øge brugen af og interessen for elbiler blandt lokalbefolkningen. Omstillingen til intelligent LED-belysning i lygtepæle har frigjort elektrisk kapacitet, som potentielt kan udnyttes til ladeinfrastruktur til elbiler. Ved at udnytte den eksisterende infrastruktur forventes en væsentlig billigere og simplere udrulning, da der hverken skal graves vej op eller etableres nye kabler.

"Ofte er DTUs forskning dybt fokuseret på de tekniske forhold ved ny energiteknologi, - altså, at få teknologi til at virke på en ny eller smartere måde. Med Vissing Fondens bevilling er vi taknemmelige for, at få mulighed for at forfølge forskning der også inddrager borgernære, æstetiske og lokale forhold ved udrulning af ny energiteknologi", siger lektor og forskningsleder Chresten Træholt.

Etableringen af ladestandere i lygtepæle kan løse et aktuelt og presserende problem, der handler om at give borgere i kulturhistoriske områder adgang til opladningsfaciliteter. Derudover skal projektet vise, hvordan anvendelse af eksisterende lygtepæle som ladestandere kan bidrage til, og øge forståelsen for brugen af elektriske biler blandt alle borgere. Ved projektets afslutning sigtes der mod at have afprøvet 10 nye ladestandere i eksisterende lygtepæle i den indre by i Rønne eller i andre bornholmske byer.

"Alle, der har kørt elbil, har haft 'rækkevidde-angst'. Alle, der har kørt elbil, har været ramt af 'ladestander-panik'. Dette projekt har dermed potentialet til at blive et Columbusæg. På Bornholm, i Danmark og i resten af verden. Det er smart. Det er elegant. Det kan udrulles meget hurtigt. Hvis det virker." udtaler direktør Claus M. Andersen.

 

For yderligere information kontakt:

Vissing Fonden: Hans-Henrik Eriksen, bestyrelsesformand Tlf.: 20 60 79 81 Mail: eriksenhanshenrik@gmail.com

DTU Vind og Energisystemer: Chresten Træholt, lektor Tlf.: 21 21 26 40 Mail: ctra@dtu.dk

Bornholms Energi & Forsyning: Claus M. Andersen, direktør Tlf.: 27 23 15 33 Mail: can@beof.dk

Bornholms Regionskommune: Emil Juul-Pedersen, udviklingskonsulent Tlf.: 29 33 27 38 Mail: emil-sebastian.juul-pedersen@brk.dk