Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm får helt ny vandrerute tværs over øen

Bornholm får helt ny vandrerute tværs over øen

08-07-2020

Med midler fra regeringens aftale Sommer i naturen 2020 får Bornholm nu en helt ny, lang vandrerute hen over de mest naturskønne arealer midt på øen.

Højlyngsstien, som ruten kommer til at hedde, bliver 67 km lang og går via Hammerknuden, Slotslyngen, Rutsker Højlyng, Rø Plantage, Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne. Dermed kommer man gennem den gamle højlyng, hvor klipperne ligger højt, og hvor bønderne tidligere havde deres dyr gående på græs. I dag består store dele af den gamle højlyng af skov, og det er også her, man finder nogle af Bornholms største naturværdier.

Klar til efterårssæsonen
Højlyngsstien kommer til at starte og slutte ved Kyststien, den 120 km lange markerede vandrerute langs hele den bornholmske kyst, og dermed bliver der nu mulighed for at sammensætte endog meget lange, sammenhængende vandreture på Bornholm. Eksempelvis fra Hammerknudens klipper i nord til Dueoddes hvide sand i syd, eller ad begge stiers fulde forløb, i alt 187 km. Højlyngsstien giver også gode muligheder for at sammensætte kortere dagsture, da den forbinder mange af de eksisterende, markerede vandreruter. Markeringen af stien færdiggøres i sensommeren og hele stiforløbet vil kunne gås fra 1. september 2020. Dermed kan stien også nå at understøtte vandreturismen i årets efterårssæson.

Nært samarbejde mellem Naturstyrelsen og kommunen
Naturstyrelsen bruger 400.000,- primært på markering af stien, skiltning mod faciliteter som shelters, lejrpladser og toiletter samt rydning af enkelte nye strækninger. Det er midler, som kommer fra regeringsaftalen: Sommer i naturen 2020. Markeringen af stien foregår i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune som bl.a. står for den overordnede planlægning af stiforløbet, kontakt til private lodsejere samt rydder nye stiforløb i kommunens skov, Aaker Plantage, øst for Almindingen.

”Vi er meget glade for, at det nu lykkes at markere en rute, der forbinder en stor del af de statslige og kommunale naturarealer på Bornholm. Højlyngsstien bliver til glæde for både de rutinerede langdistancevandrere og de, som blot ønsker at gå sig en kortere tur i noget af Bornholms smukkeste natur. Det vil også være naturligt at skele til Højlyngsstiens forløb i fremtidig naturgenopretningsprojekter, for at skabe en bedre sammenhæng mellem naturområderne,” siger skovrider Søren Friese, Naturstyrelsen Bornholm.

”Med Højlyngsstien får Bornholm en ny vandrerute gennem nogle af vores mest oplevelsesrige landskaber og naturområder. Ruten vil supplere kyststien øen rundt, styrke Bornholm som vandredestination og trække flere bornholmerne ud for at nyde naturen. Der er ikke fokus på at komme lettest fra A til B, men på at skabe en rute, der byder på unikke naturoplevelser i hele sin udstrækning. Resultatet er et naturligt og nogle gange snørklet stiforløb, hvor magien og den gode vandreoplevelse opstår", siger udvalgsformand Leif Olsen, Bornholms Regionskommune.

En del af Bornholms Grønne Bølge
Højlyngsstien indgår i projektet Bornholms Grønne Bølge, som skal styrke den rekreative og naturmæssige sammenhæng i Bornholms indland fra Hammerknuden i nord til Dueodde i syd. Projektet er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Naturstyrelsen Bornholm, Bornholms Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening Bornholm og Destination Bornholm. Nordea-fonden har tidligere støttet Bornholms Regionskommune med midler til gennemførelsen af et forprojekt, som bl.a. peger på etableringen af Højlyngsstien som et højt prioriteret mål i Bornholms Grønne Bølge.

højlyngsstien kort.png

Højlyngsstien
Stiens 67 km forløber primært på grusveje og trampestier. Uden for Bornholms Regionskommunes og Naturstyrelsens arealer vil stiens forløb de fleste steder følge cykelvejene, og her vil der være nogle strækninger med asfalt. I Paradisbakkerne og Povlsker Plantage følger stien eksisterende vandreruter. Højlyngsstien passerer mange af Bornholms største attraktioner blandt andet Opalsøen, Hammershus, Rokkestenen, Rytterknægten, Ekkodalen og Bisonskoven.