Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Områdefornyelse: Aakirkeby vi vil gerne høre DIN mening

Områdefornyelse: Aakirkeby vi vil gerne høre DIN mening

15-03-2022

Lørdag den 2. april kl. 13.00-16.00 inviterer styregruppen for områdefornyelse alle interesserede til workshop i Kanns Hotels festsal om projekter, der kan gennemføres i 2022 og 2023. Sæt kryds i kalenderen og invitér naboen med!

Ved sidste års borgermøde, prioriterede deltagerne, at der skulle arbejdes videre med projekter indenfor temaerne Idræt, Bevægelse og Leg, Medborgerhus og Natur og Forvildning. Der var også specifikke forslag til, at Torvet skulle færdigindrettes med bl.a. plantekummer og opholdsinventar. 

Styregruppen og byens foreninger har sidenhen arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker. Der kan nu præsenteres forslag til Torvets færdiggørelse, Smedetorvets indretning, et byens hus på Eskildsgade 15, forvildningstiltag og etablering af en aktivitetsplads i nærheden af Aakirkeby Hallerne. Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan, der skal arbejdes videre med ideerne.

Mugen Adler, der er projektleder og landskabsarkitekt i kommunens planafdeling, ser frem til workshoppen:
"Styregruppen vil gerne høre, hvad byens borgere mener om forslagene inden de foretager den endelige prioritering af, hvilke projekter skal gennemføres og hvordan de tildelte midler bedst kan bruges. Jeg håber, at mange vil afsætte tid i kalenderen for at deltage i workshoppen."

Om Områdefornyelse
Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af kommunen. Det overordnede formål er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund, og sikre at det sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer. I styregruppen for områdefornyelse i Aakirkeby sidder repræsentanter for borgere, foreninger og erhvervslivet.

Områdefornyelsens finansiering deles mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.