Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Påmindelse til grundejere

Påmindelse til grundejere

13-01-2020

​Kommunen minder hermed øens grundejere om deres ansvar i forhold til træer og hegn langs gader og veje. Som grundejer og nabo til vej, fortov eller sti har man nemlig ansvar for at:

  • Klippe private hegn og træer, som vist på skitsen, således at færdsel på veje og fortove ikke hindres. (Dvs. at frihøjden på fortove skal holdes på 2,75 meter og i vejarealet på 4,5 meter).
  • Klippe private hegn og træer, så grene ikke dækker for gadelys, skilte og lignende.
  • Klippe bevoksning og vedligeholde hegn på oversigtsarealer med tinglyst oversigtsservitut.
  • Feje og fjerne affald og ukrudt på fortovet.

Alt sammen i følge Vejlovens paragraf 87 se hele loven hos Retsinformation.dk

grundejere.PNG