Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Plejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørende

Plejecentrene er klar til at åbne for indendørs besøg for pårørende

01-07-2020

Kommunens Center for Ældre er nu klar til at invitere pårørende på både udendørs- og indendørs besøg på plejecentrene. Det sker efter at besøgsrestriktionerne blev lempet yderligere i denne uge af Sundheds- og Ældreministeriet.

Fra i morgen den 2. juli vil kommunens plejecentre være klar til at kunne tilbyde pårørende til beboere på kommunens plejecentre besøg både uden- og indendørs, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Det er op til de lokale ledelser af plejecentrene at sikre, at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Plejecentrene henstiller derfor også til de pårørende, at de følger eventuelle anvisninger fra plejecentrene, og at de er med til at samarbejde om, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for høj hygiejne og adfærd overholdes. Alt sammen for at mindske risikoen for smitteudbrud af Corona.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod, eller restriktioner, for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Corona, lyder det i ministeriets udmelding. 

Center for Ældre glæder sig over de nye muligheder for gensyn, som lempelserne giver for beboere og pårørende og sender et stærkt ønske om, at der fortsat passes godt på os selv og vores pårørende. I skrivende stund er et brev på vej ud til de pårørende om de nye muligheder.