Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Politikere mødes med by- og borgerforeninger om grønne mål og tilflyttere

Politikere mødes med by- og borgerforeninger om grønne mål og tilflyttere

15-11-2018

I dag og igen i næste uge mødes politikere med by- og borgerforeninger fra hele øen for at tale om, hvordan man kan udvikle og involvere bysamfundene med udgangspunkt i bæredygtig, grøn tankegang. Ad den vej vil man også kunne tiltrække og fastholde tilflyttere.

Bornholms politikere ønsker, at involvere bysamfundene i opgaven med at løfte øens grønne indsats lokalt. Tanken hos politikerne er, at lokalsamfundene kan være med til at tiltrække nye bornholmere gennem at tænke bæredygtighed og miljøhensyn ind lokalt.

Derfor har udvalgene for henholdsvis job-, udvikling og fritid samt klima og bæredygtighed inviteret by- og borgerforeninger til nogle dialogmøder, hvor man håber på at finde konkrete ting, man kan gøre i fællesskab for at gavne tilflytningen og målet om at være en grøn ø på en og samme tid.

Formanden for Klima- og Bæredygtighedsudvalget, Anne Thomas har allerede i oktober været i dialog med en række af øens brancheforeninger for at få dem med ombord i forhold til den grønne indsats. Møderne bragte mange gode ting med sig, og nu er turen kommet til at tage en snak med by- og borgerforeningerne, hvor også spørgsmål om job, udvikling og fritid kommer med ind i billedet.

"Det giver så god mening at tale med de lokale by-foreninger om, hvad de, med udgangspunkt i vores grønne Bornholmermål, kan gøre for at tiltrække og hjælpe tilflyttere. Vores møder med brancheforeningerne er gået rigtigt godt, og jeg er nu meget spændt på at skulle træffe by- og borgerforeningerne sammen med mine politiske kolleger fra job, kultur og fritid," siger Anne Thomas.

Formanden for Job- Udvikling- og Fritidsudvalget, Erik Lund Hansen ser også frem til møderne:

"Øen har utroligt mange, rigtig gode by- og borgerforeninger, som kan spille en stor rolle i forhold til at udvikle og forny lokalområderne, men også i forholdet til at tiltrække og fastholde nye bornholmere. Derfor ser vi frem til at mødes og tale med hinanden om forventninger og muligheder i et sådant samarbejde." 

I dag holdes de første møder med by- og borgerforeningerne, det sker kl. 16.30 på Vibegård og kl. 20.00 på Tejn Rådhus. De næste møder finder sted torsdag 22. november kl. 16.30 i Nexø Kultur - og Fritidshus og kl. 20.00 i Aakirkebyhallerne. Alle øens 31 by- og borgerforeninger er inviteret til at deltage i møderne med politikerne.

 

Bornholms By- og Borgerforeninger

Rønne-Knudsker Byting, Arnager Borgerforening, Nylars Borgerforening, Nyker Borgerforening, Lobbæk Borgerforening, Sorthat-Muleby Borgerforening, Hasle Byting, Rønne By forening, Allinge-Sandvig By forening, Foreningen Sandvig, Tejn Borgerforening, Gudhjem By- & Mindeforening, Rø Borgerforening, Vang Grundejerforening, Rutsker Sogneforening, Nexø Borgerforening, Øst-tinget, Fællesrådet i Svaneke, Snogebæk Borgerforening, Aarsdale Borgerforening, Listed Borgerforening, Bølshavn Borgerforening, Stenseby og omegns Borgerforening, Svanekes Venner, Østerlars Borgerforening, Vestermarie Borgerforening, Østermarie Borgerforening, Aakirke-BY-ting, Aarsballe Borgerforening, Pedersker Lokalforening og Klemensker Land- og Byforening.