Ældre på bænk
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Præcisering af besøgsrestriktioner på plejecentre m.v.

Præcisering af besøgsrestriktioner på plejecentre m.v.

07-04-2020

Der er nu udstedt en bekendtgørelse, som præciserer formål, personkreds og kommunalbestyrelsens ansvar i forbindelse med Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at den omfatter plejehjem og plejecentre samt midlertidigt ophold på Sønderbo (jf. Servicelovens § 84, stk. 2). Besøgsrestriktionerne kan omfatte både borgernes boliger, fællesarealer, servicearealer og udearealer.

Bekendtgørelsen muliggør, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde Kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i beliggenhedskommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har allerede i marts 2020 givet dette påbud, og Bornholms Regionskommune har efterlevet det siden da.

Der er således besøgsforbud på alle plejecentre beliggende på Bornholm samt på Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Undtaget fra forbuddet er, hvis der opstår en kritisk situation, hvor en nær pårørende kan besøge en kritisk syg eller døende borger på plejecenteret. Her vil der være tale om et såkaldt uopsætteligt besøg, som kan gennemføres på en måde, som begrænser risikoen for smitte mest muligt.

At en borger lider af stærkt fremskeden demens kan ikke alene være årsag til at ophæve besøgsforbuddet.

Beslutning om, hvornår et besøg er uopsætteligt og dermed kan ophæve besøgsforbuddet, tages af lederen på plejecenteret. 

Besøgsforbuddet skal ophæves igen, så snart forudsætningerne er til stede for en ophævelse.

Kommunalbestyrelsen skal gøre beslutningen om besøgsforbud tilgængelig på sin hjemmeside.