Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Projekt BedreBolig Bornholm ophører - ny tilskudsmulighed til boligejere begynder

Projekt BedreBolig Bornholm ophører - ny tilskudsmulighed til boligejere begynder

26-02-2019
Projektet Bedre Bolig Bornholm takker af efter to års indsats med at energirenovere bornholmske boliger, ny kommunal støtteordning tager over for fortsat at motivere boligejere til at tage initiativer, der kan spare på energien.

Efter to års arbejde er projektet, BedreBolig Bornholm 2017-2018 nået til vejs ende. Projektet gav i årene gratis, uvildig energivejledning til 224 boligejere via telefon. Igennem samtalerne afklarende man boligejernes potentiale for energirenovering, og 94 boligejere blev udvalgt til at få et gratis, fysisk besøg af en energirådgiver fra Energitjenesten Bornholm og en efterfølgende rapport med konkrete forslag til energiforbedringer. 

Ud af de mulige energiforbedringer, som tilsammen kunne spare boligejerne for 14,7 mio. kr. skønnes det, at der er gennemført energirenoveringer for samlet set otte mio. kr. Ved at spørge blandt de boligejere som modtog rådgivningen, viste det sig at 75 procent af opgaverne blev gennemført af professionelle håndværkere. BedreBolig Bornholm 2017-2018 var finansieret delvis af partnerne med tilskud fra Energistyrelsen. 

I sidste uge holdt projektets styregruppe sit sidste møde, hvor det formelle partnerskab mellem byggevirksomheder, Bornholms Energi- og Forsyning og Bornholms Regionskommune hørte op.

Bornholms Regionskommune fortsætter indsatsen for at fremme energirenoveringer

Økonomi, Erhvervs- og Planudvalget har imidlertid besluttet at oprette en tilskudsordning til energirenovering af private boliger, som skal være med til fortsat at fremme energirenoveringer af de bornholmske boliger.

BRK's administration er ved at gør klar til at åbne den første ansøgningsrunde. Når kommunen er klar, vil der blive annonceret i pressen, og der vil ligge vejledninger til, hvordan man kan søge på kommunens hjemmeside, BRK.dk og Bright Green Islands hjemmeside, brightgreenisland.dk

Styregruppen fra det nu forgangne BedreBolig Bornholm ser meget positivt på den nye tilskudsordning, og den forventer, at det er det incitament, der skal til for at sætte gang i flere energirenoveringer af de bornholmske boliger.

Den tidligere styregruppe vil gerne takke de 12 virksomheder, som støttede BedreBolig Bornholm. Virksomhederne er: Bornholms Byggeforretning, Bornholms Agro & Ventilationsservice, Byg Grønt, Ejendomsservice-Bornholm ApS, Flemming Svendsen VVS, Glarbo & White ApS, Knudsker El, Nyberg Håndværk, SSG Bornholm, Tranberg Byg , Tømremester Jacob Lund og VVS Bornholm ApS.