Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Resultater fra Skoleundersøgelsen 2018 ligger klar

Resultater fra Skoleundersøgelsen 2018 ligger klar

30-08-2018
Før sommerferien gennemførte BRK en skoleundersøgelse efter ønske fra kommunens Børne- og Skoleudvalg. Baggrunden for undersøgelsen er den stadig stigende tendens til, at øens forældre fravælger folkeskolen – samt et ønske om at finde ud af, hvad der skal til for at gøre folkeskolen mere attraktiv. 

Undersøgelsen blev i praksis foretaget som fire separate undersøgelser, hvor fire grupper af forældre til børn i skolealderen har kunnet besvare et spørgeskema og knytte personlige kommentarer til. De fire grupper der er blevet spurgt, er:
 
Forældre til børn, der er startet i 0. klasse i 2017 og 2018 i en bornholmsk folkeskole
  1. Forældre til børn, der er startet i 0. klasse i 2017 og 2018 i en bornholmsk fri- eller privatskole
  2. Forældre, der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole i skoleåret 2016/17 eller 2017/18
  3. Forældre til samtlige børn i de bornholmske folkeskoler
Resultaterne af undersøgelsen er nu blevet samlet i en længere rapport LINK. Den vil blive brugt som et nyttigt arbejdsredskab i sin fulde længde af både politikerne, skolevæsnet, skolerne, skolebestyrelserne og andre, der har med folkeskolen at gøre. I overskrifter tegner der sig følgende generelle billede af forældrenes oplevelse af folkeskolen:

Godt halvdelen af forældrene til børn i folkeskolen svarer, at de samlet set er tilfredse med deres folkeskole. Knap hver fjerde af forældrene er samlet set utilfredse med deres folkeskole. Der er dog store forskelle på tilfredsheden. Svartingedal Skole har stor samlet tilfredshed og færrest er tilfredse på Søndermarkskolen, Aavangskolen og Hans Rømer Skolen.

Undersøgelsen viser, at børnenes trivsel er det vigtigste parameter for forældrenes skolevalg.
Forældrene giver over en bred kam udtryk for, at der har været megen uro omkring folkeskolen og dens struktur de senere år. Folkeskoler er blevet nedlagt eller lagt sammen, der er sket et skift i forhold til organisering, inklusionen er trådt i kraft, ny it er taget i brug, folkeskolereformen er gennemført, der er indgået ny aftale om lærernes arbejdstid m.v. - alt sammen noget, der har skabt uro og utryghed hos forældrene.

Det er en udbredt oplevelse blandt forældrene, at mindre skoler med begrænsede klassestørrelser giver den bedste trivsel og mindre mobning. En fjerdedel af de forældre, der har valgt skoleskift for deres barn fra en folkeskole til en fri- eller privatskole i den undersøgte periode, svarer, at skiftet i høj grad skyldtes mobning.

Mange forældre fortæller også at larm og uro i klasserne er en væsentlig grund til at fravælge folkeskolen. I den forbindelse peges der på inklusionen, høje klassekvotienter og for mange vikarer som årsager til problemerne med larm og uro i klasserne.

Mange forældre henviser til at uroen i klassen hæmmer indlæringen. Hver fjerde forælder er i det hele taget utilfreds med det faglige udbytte, som de tilskriver uro, mange lærerskift og mange vikartimer med uuddannet personale. Manglende fagligt udbytte er en væsentlig årsag til valgt af skoleskift. 

I undersøgelsen efterspørges også bedre muligheder for at få indflydelse på folkeskolen – og der rettes kritik mod mangel på kommunikation og lydhørhed fra skoleledelsens side.

En fælles opgave – folkeskolen skal blive bedre og et attraktivt tilvalg

Undersøgelsens resultater er blevet drøftet i skolelederkredsen, som tager resultaterne alvorligt. Vi er helt enige om, at det kan vi gøre bedre! Vi er allerede nu i gang med at forholde os til, hvad der kan gøres for den samlede folkeskole, og på den enkelte skole, for at gøre skolen bedre og mere attraktiv. Her fra bliver målet at gøre de forældre, der er tilfredse, endnu mere tilfredse – og de forældre der er utilfredse, skal blive tilfredse med folkeskolen.

Skolelederne griber opgaven an i fællesskab, uanset at der er store forskelle på, hvilke udfordringer, de står med på den enkelte skole. Der arbejdes på en samlet strategiplan for at understøtte skolernes udvikling. Børne- og Skoleudvalget kender til resultaterne af Skoleundersøgelsen 2018 og vil behandle rapporten på deres møde 4. september.

Johannes Nilsson, Servicedirektør og fungerende skolechef i BRK.