Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm har fået et nyt Udsatteråd

Bornholm har fået et nyt Udsatteråd

18-02-2022

Bornholm fik i denne uge et nyt Udsatteråd, som skal være talerør for bornholmere, der lever i udsathed. Det nye Udsatteråd har mange ideer til, hvordan mennesker i udsatte livssituationer kan hjælpes: Der skal være fællesskaber at høre til, lavpraktisk hjælp at finde såsom et korps af bisiddere og rigtige hjem til folk i hjemløshed. Og så vil Udsatterådet i dialog med bornholmerne om, at alle kan blive ramt af udsathed i kortere eller længere perioder af deres liv, og at det et fælles ansvar at forebygge og afhjælpe.

Der var opstartsmøde i Bornholms Udsatteråd onsdag 16. februar om eftermiddagen i salen på Vennepunktet i Rønne. Cirka 25 personer var mødt op og deltog aktivt i samtalen om, hvad Udsatterådet skal kæmpe for de næste fire år.

Energien var god og samtalelysten endnu bedre, da de fremmødte kom med forslag til emner, som Bornholms Udsatteråd kan tage op. Her blev blandt andet talt om vigtigheden af at være med i fællesskaber, gerne forankret i civilsamfundet. Fællesskaber, hvor mennesker i udsatte situationer kan få støtte og opbakning blandt ligesindede uden at frygte for, at det registreres i kommunen.

Der var også fokus på muligheden for at få lavpraktisk hjælp og støtte, hvis man er i en social udsat position. Udsatterådet ønsker blandt andet at facilitere et korps af bisiddere, der kan støtte borgere i svære samtaler, som har stor indvirkning på deres liv.

Behovet for rigtige hjem for mennesker i hjemløshed var også et emne, som Udsatterådet vil arbejde videre med. Med afsæt i "Housing First" princippet, vil Udsatterådet sikre rigtige hjem til alle. Et rigtigt hjem er helt basalt for at have overskud til at få styr på andre problemer, der har forårsaget udsatheden, såsom alkohol og stoffer.

Udsatterådet lagde desuden op til at skabe dialog om udsathed med bornholmerne: alle mennesker kan i kortere eller længere perioder af deres liv komme i en udsat livssituation. Rådet ønsker en dialog om, hvordan vi ser hinanden som mennesker, hvordan vi taler om borgere i udsatte livssituationer og, hvordan vi bedst kommer dem til hjælp eller forebygger, at livssituationer forværres. Udsatterådet ønsker at skabe en bevidsthed om, at vi i fællesskab kan støtte op om hinanden, for vi kan alle komme i en situation, hvor dette fællesskab bliver afgørende.

Torben Kofod Ager_Lene Frida Rander_Udsatterådet Bornholm.jpg

Torben Kofod Ager og Lene Frida Rander 

Et nyt formandskab skal lede Udsatterådet
Bornholms Udsatteråd fik på mødet fundet sit formandskab. To personer, som i fællesskab skal lede Bornholms Udsatteråd de næste fire år: Lene Frida Rander og Torben Kofod Ager.

Lene Frida Rander er uddannet socialpædagog og har i en årrække arbejdet med anbragte børn og unge. Hun er 47 år, gift med Kim og mor til to hjemmeboende børn og to udeboende. Lene er stifter af gruppen "Pårørende til (selvmedicinerende) stof- og alkoholbrugere på Bornholm", som kæmper for bedre vilkår og forståelse for det at være stofbruger og pårørende. Lenes interesse for Udsatterådet er kommet i takt med, at hun har oplevet, at mange udsatte borgere oplever sig dårligt behandlet og marginaliseret i samfundet.

Lene Frida Rander fortæller:

  • Der findes en gruppe borgere, som føler sig marginaliseret og usynliggjort i samfundet. Det er vigtigt, at vi alle anerkender, at det at leve i udsathed kan ske for os alle – at det ikke er et valg og at det ikke skal definere os som mennesker.  Årsagen kan være alt fra en psykisk diagnose, stof- eller alkoholbrug, måske er der opstået noget akut i ens liv, så man mister sit hjem og bliver hjemløs. Jeg håber, at vi i Udsatterådet kan stå sammen om, at alle, som i kortere eller længere tid oplever udsathed, kan blive hørt og få hjælp og opleve en menneskelig opblomstring. 

Torben Kofod Ager er 49 år, bor sammen med Marie og er far til to børn og et bonusbarn. Torben har i 15 år arbejdet med mennesker i udsathed og arbejder i dag som mentor i et privat regi. Her er han mentor for mennesker, som er i en udsat livssituation på grund af stofbrug, psykiske udfordring, arbejdsløshed, hjemløshed, ensomhed eller en blanding af flere ting.

Torben er politisk udpeget til Udsatterådet af kommunalbestyrelsen, men det er et område som Torben brænder for, han siger: 

  • Det er et område, jeg har arbejdet professionelt med i mange år, men jeg kender også systemet fra borgersiden som far til et barn med autisme. Jeg har også selv haft en periode i mit liv, hvor jeg befandt mig i udsathed med stofmisbrug. For mig at se ER man ikke udsat, men udsathed er en periode i livet, hvor man befinder sig i udsathed. Og der er altid en grund til, at man for eksempel havner i hjemløshed samt alkohol- eller stofbrug. Det skal vi se som en advarselslampe om, at der er noget helt galt - noget der gør så ondt i livet, at man er nødt til at flygte fra smerterne ved brug af alkohol eller stoffer. I Udsatterådet vil jeg kæmpe for, at alle ses og høres. Vi skal tale med disse mennesker og samme finde vejen ud af udsathed. Derfor vil jeg gerne stå for en opsøgende indsats i Udsatterådet, hvor rådet kommer ud og møder folk, der hvor de er.

Alle kan være med i Udsatterådet
Udsatterådet er et åbent råd, som løbende optager nye medlemmer. Så selvom du missede opstartsmødet, har du stadig mulighed for at være med. Der er ikke et begrænset antal medlemmer, der kan være med i Udsatterådet. Brænder du for at gøre en forskel for mennesker i udsatte livssituationer på Bornholm, så er du velkommen. Hvis du vil være med i Udsatterådet, så kan du skrive til udsatteraadet@brk.dk.

I Udsatterådet har du mulighed for at opstarte eller gå ind i arbejdsgrupper om konkrete emner, der skal forebygge eller afhjælpe udsathed på Bornholm.

Har du et emne Udsatterådet skal gå ind i?
Bornholms Udsatteråd må ikke gå ind i enkeltsager, men konkrete sager kan være anledning til at tage en principiel diskussion af emnet, der påvirker mennesker i udsatte livssituationer. Alle er derfor velkomne til at kontakte Bornholms Udsatteråd på Udsatteraadet@brk.dk og foreslå emner, som Bornholms Udsatteråd kan tage op. Du er også velkommen til at deltage på det møde i Udsatterådet. 

Yderligere oplysninger:
For generelle oplysninger om Bornholms Udsatteråd kontakt specialkonsulent: Gitte Hvidkær Marschner Gitte.Hvidkaer@brk.dk