Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Sind Bornholm søger nye hjælpere

Sind Bornholm søger nye hjælpere

26-07-2021

Sind Bornholm søger nye peers, som har lyst til at gennemgå peer uddannelsen og bagefter hjælpe andre med psykiske vanskeligheder i deres recovery proces.

Mange mennesker der har haft psykiske vanskeligheder tæt inde på livet, har oplevet at komme sig. Peers er personer, som via sind Bornholm og med støtte fra kommunens Center for Psykiatri og Handicap, fungerer som et frivilligt tilbud, hvor de bruger deres egne levede erfaringer med psykiske vanskeligheder og recovery, til at støtte andre der gennemlever lignende vanskeligheder. De er derigennem det gode eksempel på at det er muligt – på trods af sygdom – at få et godt liv.

De frivillige peerstøtter kan varetage mange forskellige opgaver, hvor recovery er det bærende element for dem alle. Opgaverne kan være lige fra følgeskab til jobcentret, til at arbejde med konkrete redskaber til at komme sig. På den måde bliver den frivillige peerstøtte et supplement til en evt. øvrige indsats.

For at du kan fungere som frivillig peer, er det et krav at du har gennemgået vores peer uddannelse, som består at 7 undervisningsdage og 7 refleksionsdage. Undervisningen strækker sig over 3 måneder, og der er plads til 10 deltagere.

På peer uddannelsen arbejder du med at:

  • Bearbejde din levede erfaring med psykisk sygdom.
  • At flytte fokus fra din sygdomsfortælling til et recovery perspektiv.
  • Arbejde med udgangspunkt i andres ønsker og holdninger til et godt hverdagsliv.
  • Være mere afklaret med dine egne erfaringer, og hvordan det kan give mening at bruge dem.
  • Planlægge peer aktiviteter; såvel 1:1 peer-støtte og hvis du har mod på det, sammen med andre peers, at arrangere gruppeforløb.

Vi forventer, at du som peer deltager på det månedlige møde, hvor der er mulighed for direkte vejledning og inspiration på de konkrete opgaver i møder i jeres peers arbejde. Derudover tilbydes løbende supervision.

Når du søger om optagelse på peer uddannelse, vil vi gerne møde dig til en samtale, hvor der deltager 2-3 personer, der alle er tilknyttet peeruddannelsen.

Samtalen har det formål at afdække, om du er parat til at indgå i den spændende proces det er at arbejde med dig selv, sådan at du gennem uddannelsen oparbejder en peerkompetence.

Peerkompetencen kan beskrives, som den proces der foregår ved at vi på uddannelsen flytter fokus fra de levede sygdomsfortællinger, til et fokus på din recovery proces; altså et fokus på hvad der har hjulpet dig videre i dit liv.

Peerkompetence handler om at være i stand til at bearbejde levet erfaring via refleksioner, sådan at du bliver i stand til at møde borgere og deres situationer med en åben, ikke dømmende og anerkendende tilgang, også når de griber tingene helt anderledes an, end du ville have gjort.

Det handler om at kunne møde andre med indlevelse og empati, uden at påtage sig ansvaret for deres smerte og løsningen herpå. Det er altså en ny rolle du skal være parat til at træde ind i, hvor du har ansvaret for relationen.

"Peer støtte er støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery." 

Kilde: Socialstyrelsen.

Praktisk information:

Uddannelsen starter i uge 43 og vil foregå hver onsdag kl. 10.00-14.00 frem til og med uge 6.

Undervisning og refleksionsdage foregår i SL's lokaler i Storegade 38 i Rønne.

Vi skal have hørt fra dig senest den 15. august 2021, og der er samtaler i uge 33 og 34.

Hvis det lyder som noget for dig, kan du skrive til Betina Holmes på mail peerbornholm@gmail.com eller ringe på tlf. 61 22 46 44 mandag, onsdag og fredag mellem kl. 09.00-14.00. 

sind bornholm lille.png