Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Snorrebakken: Undersøgelse fra ekstern revision ligger klar

Snorrebakken: Undersøgelse fra ekstern revision ligger klar

24-06-2019

​BRK har modtaget revisionens (BDO) resultat af undersøgelsen af, hvorvidt reglerne vedrørende udbud og tilbudsgivning samt Styrelsesloven er blevet fulgt i forbindelse med arbejdet med flytningen til Snorrebakken.

Helt konkret skulle revisionsfirmaet undersøge to ting. Dels om reglerne vedrørende udbud og tilbudsgivning er blevet fulgt – og dels om Styrelsesloven er blevet brudt, når der er konteret primært IT-relaterede udgifter på driften uden først at orientere Kommunalbestyrelsen.

Notatet fastslår, at BRK langt hen ad vejen har fulgt reglerne i Tilbudsloven, men at der burde have været foretaget et forventet skøn over den samlede kontraktsum inden, man begyndte at indhente tilbud. Hertil kommer at et enkelt underhåndsbud burde have været udbudt i enten begrænset eller offentlig licitation.

I forhold til om der er sket brud på Styrelsesloven, lyder konklusionen i revisionens (BDO) notat således:
”Isoleret set er det BDO´s vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at de afholdte 1.569.572 kr. kan afholdes på driftsbevillinger 55 og 61, da forudsætninger for disse bevillinger er meget overordnede og styres af de budgetansvarlige centerchefer. Men generelt er det vores opfattelse, at der ikke kan afholdes udgifter fra driftsbevillinger, når udgifter samtidig er meddelt som del af en anlægsbevilling. Det er således BDO´s sammenfattende vurdering, at midlerne i anlægsbevillingen ikke kan anvendes til andre udgifter, der ikke er beskrevet i projektbeskrivelsen, før kommunalbestyrelsen har meddelt en tillægsbevilling om de ændrede forudsætninger for anlægsbevillingen. Alternativ kan der redegøres for den afledte mindre udgift ved aflæggelse af anlægsregnskabet for anlægsbevillingen. Det er ikke vurderet, hvornår forsætningerne for anlægsbevillingen er overskredet, idet vi ikke ved gennemgangen har vurderet i hvilket omfang, der er indgået bindende aftaler med på opgaver, der er undersøgt i forbindelse vores gennemgang for udbud og tilbudsindhentning, men det er vores opfattelse, at kommunalbestyrelsen skal orienteres og/eller afgives tillægsbevilling, inden der indgås bindende aftaler om arbejder, der ikke er omfattet af den oprindelige anlægsbevilling og projektbeskrivelse.”

Erkender fejl i et atypisk forløb
Direktionen erkender, at der desværre er begået fejl, og ser på dem med stor alvor og beklager selvfølgelig også, at de er sket. Projektforløbet for flytningen til Snorrebakken har på flere måder været udfordret, og tidligere på året viste kommunens egen redegørelse også, at der har været foretaget fejlskøn undervejs. En væsentlig årsag skyldes et desværre rodet og atypisk forløb for et projekt, der både rummer flytning af medarbejdere, organisationsudvikling og en større renovering.

Kommunaldirektør, Johannes Nilsson, siger:

”Jeg er ærgerlig over forløbet og de fejl, vi i BRK har begået i denne sag. At vi satte projektet på pause tilbage i marts har vist sig at være den rigtige beslutning. Det har givet os mulighed for få klarhed over problemerne og identificere, hvad der skal til for at lave et bedre gennemarbejdet projekt, hvis kommunalbestyrelsen vælger at fortsætte med planerne. Vi har også brugt tiden til at kigge indad og lære af erfaringerne, som bl.a. er at sikre, at de fornødne kompetencer bliver bedre involveret. Fejl sker desværre, men vi skal altid bestræbe os på ikke at gentage dem. Mange af BRKs medarbejdere har lagt et enormt arbejde i, at vi kunne lykkes så godt som muligt med opgaven, men vi har desværre ikke været dygtige nok til at lykkes i første omgang, så nu må vi se fremad.”

Se notatet fra revisionen (BDO) klik her
Se bilag fra revision klik her
Se bilagsliste klik her